Declaració d'accessibilitat

Política d'accessibilitat

La seu electrònica de l'Institut Nacional d'Administració Pública (d'ara endavant, INAP) ha estat dissenyada amb l'objectiu que totes les persones puguin navegar pels seus continguts sense trobar dificultats en l'accés.

La política d'accessibilitat aplicada per l'INAP s'alinea amb les exigències del Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

Compliment d'estàndards

Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat indicats a la norma nacional UNE 139803:2012, que ha pres com a punt de partida per a la seva realització les directrius per a l'accessibilitat dels continguts al web 2.0 (WCAG 2.0) de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci del Web (W3C). 

Excepcions

L'INAP té com a objectiu principal que la seva seu sigui tan accessible i usable com sigui possible. Per això s'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i les normatives vigents en relació amb l'accessibilitat. Això no obstant, és possible que trobeu pàgines o continguts que no s'adapten al 100% a aquests estàndards, ja que algunes de les seccions que conté la seu estan en procés d'adequació i millora. 

Si experimenteu alguna dificultat en l'accés a la informació continguda en aquesta seu, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Implementarem les millores necessàries al més aviat possible.

Actualitzat

1 de juny de 2014 

Contacte

Si trobeu algun tipus de dificultat d'accessibilitat o usabilitat a la vostra visita a la seu electrònica de l'INAP o voleu fer-nos algun suggeriment a aquest respecte, us podeu posar en contacte amb l'administrador de la seu a través de l'adreça de correu electrònic webmaster@inap.es. La vostra experiència personal pot contribuir de forma important a la millora progressiva de la seu.