Egoitzan eskuragarri dauden zerbitzuetara sartzeko kanalak

Herri Administrazioaren Institutu Nazionalaren Zuzendaritzak 2010eko martxoaren 15ean emandako Ebazpenaren testuan (zeinaren bitartez sortzen baita erakundearen Egoitza Elektronikoa), 2. i) artikuluan, egoitzan eskuragarri dauden zerbitzuetara sartzeko kanalak ondoko hauek direla zehazten da:

  • Sarbide elektronikorako, Interneteko https://sede.inap.gob.es helbidea, esandako Ebazpenean zehaztutako ezaugarrien arabera.
  • Aurrez aurreko arretarako, Herri Administrazioaren Institutu Nazionalaren egoitza fisikoa, Madrilen, Atocha kaleko 106. zenbakian dagoena, bertako zerbitzuaren antolaketarako araubidean ezarritako eskuduntzen arabera. Araubideak dioenari uko egin gabe, orobat egongo da eskuragarri kanal hori 30/1992 Legearen (azaroaren 26koan) 38. artikuluan adierazitakoaren arabera; hau da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak ezarritakoaren arabera.
  • Zenbakia 91 273 9100 deitzeko.