Onartutako sinadura elektronikoko sistemak

Herri Administrazioaren Institutu Nazionalak (INAP) aukera ematen du, herritarren identifikazio segurua bermatzeko bide euren esku jarritako zerbitzu elektronikoen bitartez, jarraian zehaztutako sinadura elektronikoko sistemak erabiltzeko, ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 13.2 artikuluan adierazitakoaren arabera, zerbitzu publikoetarako herritarren sarbide elektronikoari dagokionez:

  • Pertsona fisikoentzat, Nortasun Agiri Nazionalari atxikitako sinadura elektronikoko sistemak.
  • Sinadura elektroniko aurreratuko sistemak, barne hartuta onartutako ziurtagiri elektronikoetan oinarritutakoak, Herri Administrazioetan erabil daitezkeenak.
  • Sinadura elektronikoko beste sistema batzuk; esaterako, erabiltzaile gisa aurretik erregistratuta hitzartutako gakoak erabiltzea, bi alderdiek ezagututako informazioa ematea edo kriptografikoak ez diren beste sistema batzuk baliatzea, kasuan kasu zehazten diren baldintzetan.