2018. urteko eta ondorengo lanpostu publikoko eskaintzetatik aterako diren proben informazioa: 

 

- Ikasgai programa eta ariketa motei buruzko behin-behineko informazio:

• Idazkaritza-kontuhartzailetza, sarbide librea.

Idazkaritza, sarrera kategoria, sarbide librea.

Kontuhartzailetza-diruzaintza, sarrera kategoria, sarbide librea.

- Deialdie buruzko behin-behineko informazioa:

                Sarbide askea.

Sarrera kategoria, barne sustapena. 128/2018. dekreatuaren 21. artikuluaren oharra.

Goi mailako kategoria.