Intervención-Tesorería, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

Orden TFP/1356/2018, de 19 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa presentación Modelo 790.

OPCION PRUEBA DE APTITUD,CONCURSO O AMBOS SISTEMAS-Nota informativa presentación modelo 790.

Akats Zuzenketa. Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren ebazpena, 2019ko urtarrilaren 10koa, hautatze probak gainditu dituzten zerrenda argitarazten duena.

Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren Ebazpena, 2019ko otsailaren 27koa. Honen bidez, onartuen eta baztertuen behin-behineko erlazioa onartzen da.

I. eranskina. Onartuen behin-behineko zerrenda.

TFP/330/2019 agindua, martxoaren 21ekoa, Kontuhartzailetza-Diruzaintza Azpieskala, goi kategoria, barne sustapeneko sarbidean, hautaketa probetarako epaimahaia izendatzen duena.

Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren Ebazpena, 2019ko martxoaren 22koa, aurkari onartu eta baztertzen dituen behin betiko zerrenda onartzen duena eta lehen ariketaren data, ordua eta lekua adierazten duena.

1.       I Eranskina. Onartuen behin betiko zerrenda.

2.      II Eranskina. Baztertuen behin betiko zerrenda.

 

MEREZIMENDU BALORAZIOAREN LEHIAKETA:

 I. eranskina. Merezimendu balorazio lehiaketa sisteman parte hartzeko eskaera egin duten hautagaien balorazioa. Argitaratua 2019/03/28

 II. Eranskina. Merezimendu lehiaketaren bidez gainditu duten hautagaien zerrenda. Argitaratua: 2019/03/28

 Akats zuzenketa: II. Merezimendu lehiaketaren bidez gainditu duten hautagaien zerrenda. Argitaratua 2019/03/28

 I. eranskinaren aldaketa. Merezimendu balorazio lehiaketa sisteman parte hartzeko eskaera egin duten hautagaien balorazioa. Argitaratua 2019/04/05

 II. Eranskinaren aldaketa. Merezimendu lehiaketaren bidez gainditu duten hautagaien zerrenda. Argitaratua 2019/04/05

 Merezimendu balorazio lehiaketan zerbitzuen ebaluazioren akta. Apirilaren 5ean, I eta II. eranskinak argitaratua zituena.  Argitaratua 2019/04/09.

 

GAITASUN PROBA:

 Gaitasun proba egiteko lege testuei buruzko informazio oharra. Argitaratutako 2019/04/08

 Gaitasun proba burutzeko arauak. Argitaratua: 2019/04/08.

 Aurkarien ikasgela banaketa. Argitaratua 2019/04/08.

 Gutun-azalak irekitzeko ekintza publikoa. Argitaratua 2019/05/30.

Kalifikazio-Zerrenda. Argitaratua 2019/06/13

Hautaketa prozesau gainditu duten hautagaien behin betiko zerrenda. Argitaratua 2019/06/13.

TFP/746/2019 Agindua, uztailaren 1 ekoa, barneko sustapen sistema, tokiko administrazioko funtzionarioek eskumena duten nazio mailako titulua, eskala azpi-eskala eta altxortegia, goi mailako kategotia.