Intervención-Tesorería, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

Orden TFP/1356/2018, de 19 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa presentación Modelo 790.

OPCION PRUEBA DE APTITUD,CONCURSO O AMBOS SISTEMAS-Nota informativa presentación modelo 790.

Akats Zuzenketa. Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren ebazpena, 2019ko urtarrilaren 10koa, hautatze probak gainditu dituzten zerrenda argitarazten duena.

Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren Ebazpena, 2019ko otsailaren 27koa. Honen bidez, onartuen eta baztertuen behin-behineko erlazioa onartzen da.

I. eranskina. Onartuen behin-behineko zerrenda.