Convocatoria

Ebazpena, 2021eko uztailaren 16koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan sartzeko hautaproben deialdia egiten duena.

INFORMAZIO-OHARRA. 2021/07/23an argitaratua.

HFP/975/2021 Agindua, irailaren 15ekoa, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan sartzeko hautaprobetan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzen duena, 2021eko uztailaren 16ko Ebazpenaren bidez deitua.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/20an argitaratua.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/20an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2021/09/20an argitaratua.

HFP/1255/ 2021 Agindua, azaroaren 12koa, Funtzio Publikoaren Idazkaritza Nagusiaren 2021eko uztailaren 16ko Ebazpeneko merezimendu-lehiaketaren fasea egiteko aurreikusitako epea luzatzen duena. Ebazpen horren bidez, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, goragoko kategorian, sartzeko hautaprobak deitzen dira.

HFP/1431/2021 Agindua, abenduaren 17koa, 2021eko uztailaren 16ko Ebazpenaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, goragoko kategorian, sartzeko hautaprobetako epaimahaia izendatzen duena.

HFP/1434/2021 Agindua, abenduaren 20koa, 2021eko uztailaren 16ko Ebazpenaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, goragoko kategorian, sartzeko hautaprobetan onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2021/23/12-an argitaratua.

Kronograma orientagarria. 2021/23/12-an argitaratua.

LEHIAKETA FASEA:

 I. eranskina. Merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez parte hartzea eskatu duten izangaien balorazioa. 2022/01/20an argitaratua.

I. eranskina aldatzea  Merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez parte hartzea eskatu duten izangaien balorazioa. 2022/02/01ean argitaratua.

II. Eranskina Merezimendu-lehiaketaren bidezko hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaien zerrenda. 2022/01/20an argitaratua.

GAITASUN-PROBA:

Gaitasun-proba egiteko eguna, ordua eta tokia. 2022/02/18an argitaratua.

Oposiziogileen banaketa ikasgelen arabera. 2022/02/18an argitaratua.

Gaitasun-proba egiteko lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2022/03/10ean argitaratua.

Gaitasun-proba egiteko arauen zerrenda. 2022/03/10ean argitaratua.

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2022/06/06-an argitaratua.

Kalifikazioen zerrenda. Argitaratua 2022/06/09

Hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaien behin betiko zerrenda. 2022/06/16 argitaratua.

Orden HFP/626/2022, de 30 de junio, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría superior. 2022/07/06 argitaratua.