Convocatoria :

HFP/1332/2022 Agindua, abenduaren 23koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, goi-mailako kategorian, barne-sustapenaren sistemaren bidez sartzeko hautaketa-probetarako deialdia egiten duena.

Informazio-oharra. 2022/12/30ean argitaratua.
Kronograma. 2022/12/30ean argitaratua

HFP/193/2023 Agindua, otsailaren 27koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan barne-sustapenaren sistemaren bidez sartzeko hautaprobetan onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda onartzen duena. Hautaprobak abenduaren 23ko HFP/1332/2022 Aginduaren bidez deitu ziren.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2023ko martxoaren 1ean argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2023ko martxoaren 1ean argitaratua.

HFP/196/2023 Agindua, otsailaren 27koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, goi-mailako kategorian, barne-sustapenaren sistemaren bidez sartzeko hautaketa-probetarako epaimahaia izendatzen duena. Proba horietarako deialdia abenduaren 23ko HFP/1332/2022 Aginduaren bidez egin zen.

Baztertzeko arrazoiak. 2023/01/03-an argitaratua.

HFP/357/2023 Agindua, apirilaren 9koa, abenduaren 23ko HFP/1332/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan barne-sustapenaren sistemaren bidez sartzeko hautaprobetan onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2023/12/04-an argitaratua.

FASE DE CONCURSO:

I. eranskina. Merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez parte hartzeko eskaera egin duten hautagaien balorazioa. 2023/04/24an argitaratua.

II. eranskina. Hautaketa-prozesua merezimendu-lehiaketa bidez gainditu duten izangaien zerrenda. 2023/04/24an argitaratua.

GAITASUN-PROBA:

Informazio-oharra (data, lekua, ordua eta azterketa-formatua). 2023/05/26an argitaratua.

Oposiziogileen banaketa gelaka. 2023/05/06-an argitaratua.

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2023/07/14-an argitaratua.

Kalifikazioen zerrenda. 2023/07/21 argitaratua.

Hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda. 2023/07/25 argitaratua.

HFP/1068/2023 Agindua, irailaren 22koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalako goi-mailako kategoriako karrerako funtzionarioak barne-sustapeneko sistemaren bidez izendatzen dituena.