Kontuhartzailetza-Diruzaintza, sarrera kategoria

Deia eta Ebazpenak

Deialdia HAP/2584/2015

Ebazpena (27/10/2016)

Ordena (03/11/2016)

Ebazpena (10/10/2016)

Ebazpena (18/05/2016)

Ebazpena (29/02/2016)

Eranskinak I

Ebazpena (24/01/2016)

 

Aurkaria banaketa ikasgela arabera:

Sarrera askea

Sustapena

 

Lehen ariketa

Ariketa galderak:

Sarrera askea

Sustapena

 

Irakurketen deiak: Auzitegi 1

Sarrera askea

- Gainditutakoen zerrenda. Ohar

 

Sustapena

- Gainditutakoen zerrenda. Ohar

 

Irakurketen deiak: Auzitegi 2

Sarrera askea

- Gainditutakoen zerrenda. Ohar

 

Sustapena

- Gainditutakoen zerrenda. Ohar

 

Irakurketen deiak: Auzitegi 3

Sarrera askea

- Gainditutakoen zerrenda. Ohar

 

Sustapena

- Gainditutakoen zerrenda. Ohar

 

Bigarren ariketa

Errekurtsoak:  Auzitegi 1 Madrid

- Gainditutakoen zerrenda

Errekurtsoak:  Auzitegi 2 Madrid

- Gainditutakoen zerrenda

Errekurtsoak:  Auzitegi 3 Madrid

 

Auzitegi 2

Sarrera askea:Gainditutakoen zerrenda. Ohar Ohar 2

Sustapena: Gainditutakoen zerrenda.  Ohar

 

Auzitegi 3

Sarrera askea:Gainditutakoen zerrenda. OharOhar 2

Sustapena: Gainditutakoen zerrenda.  Ohar 

 

Ariketa Hizkuntza

Errekurtsoak: Kontuhartzailetza-Diruzaintza, sarrera kategoria