Intervención-Tesorería de Entrada. Libre. OEP 2017

Convocatoria

Ogasun eta funtzio publikoko ministerioaren 512/2018 Agindua, maiatzaren 21ekoa, Kontu-Hartzailetza-Diruzaintza Azpieskala, kategoria sarrera, nazio mailako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioen sarbide librerako hautatze-probetarako deialdia egiten duena.

 790 aurkezpen modeloaren ohar Informatzailea.

 

 

TFP/700/2018 agindua, ekainaren 29koa, gaikuntza nazionala duten toki administrazioko funtzionarioen Eskalan, Kontuhartzailetza-Diruzaintza Azpieskala, sarrera kategoria, sarbide askeko hautaketa probetarako epaimahaia izendatzen duena.

- TFP/832/2018 agindua, 2018ko uztailaren 31koa, TFP/700/2018 ekainaren 29ko aginduko akatsak zuzentzen dituena.

 

 

- TFP/831/2018 agindua, 2018ko uztailaren 31koa, lehengo epaimahiaren osaera aldatzen duena.

- TFP/997/2018 agindua, 2018ko irailaren 27koa, bigarren epaimahiaren osaera aldatzen duena.

- TFP/1045/2018 Agindua, 2018ko urriaren 8koa. Honen bidez, Kontu-Hartzailetza-Diruzaintza Azpieskala, sarrera kategoriako probetan, proba osagarriak egiteko aholkulari espezializatuak hautatzen dira.

 

Funtzio Publikoko Estatuko Idazkaritzaren EBAZPENA, 2018ko uztailaren 10ekoa. Honen bidez, onartuen eta baztertuen behin-behineko erlazioa adierazten da eta lehen ariketako data, ordua eta egite-lekua ezartzen da.

 

Onartuen behin-behineko zerrenda.

 

Baztertuen behin-behineko zerrenda.

 

Zuzentzeko era.

 

790 modeloa.

 - Funtzio Publikoko Estatu-Idazkaritzako Ebazpena, 2018ko uztailaren 31koa, aurkari onartu eta baztertzen dituen behin betiko zerrenda onartzen duena.

 

- Behin betiko onartuen zerrenda

 

Kronograma orientagarria

 

LEHEN ARIKETA:

 Ikasgelen aurkari banaketa.

 Lehen ariketarako ikasgelak.

Gutun irekitze publikoaren eguna, ordua eta lekua.

Lehen ariketaren emaitzak

1. auzitegia

2. auzitegia

 

2. ARIKETA

 

2.Ariketarako dei aldiak

1. auzitegia

2. auzitegia

 

2. Ariketaren emaitzak:

1.       Urriaren 9tik 11ra bitarteko astea.

1.       Auzitegia.

2.       Auzitegia.

            2.      Urriaren 15tik 19ra bitarteko astea.

                            1. Auzitegia.

                            2. Auzitegia.

            3.      Urriaren 22 eta 23ko astea:

                            1. Auzitegia.

                            2. Auzitegia.

 

HIRUGARREN ARIKETA:
  3. ariketa 2018ko urriaren 27an, larunbata, 10:00etan izango da, Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren egoitzan, Madrilgo Atotxa kalean, 106. zenbakian.

Ariketa praktikoan kontsulta daitezkeen testu juridikoei buruzko informazio oharra.
 
Kontu-hartzailetza-Diruzaintzako ariketa praktikoa egiteko arauak.  Ikasgelen aurkari banaketa.  

Gutun irekitze publikoaren eguna, ordua eta lekua.

3. Ariketaren emaitzak:

     1. Auzitegia.

      2. Auzitegia.

 

Hizkuntza ariketa osagarria:

Hizkuntzen ariketa osagarria 2018ko azaroaren 17an, larunbata, 10:00etan izango da, Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren egoitzan, Madrilgo Atotxa kalean, 106. zenbakian.
 

Ikasgelen aurkari banaketa.

 

Hizkuntz ariketa osagarriaren emaitzak:

    1. auzitegia.

    2. auzitegia.


Hautatze probak gainditu dituzten zerrenda eta lortutako puntuazioa:

   1. auzitegia.

   2. auzitegia.

 

 

Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren ebazpena, 2018ko azaroaren 27koa, hautatze probak gainditu dituzten zerrenda argitarazten duena.

 

Praktiketako funtzionario izendapenaren agindua.

Karrerako funtzionario izendapenaren agindua. 2019ko azaroaren 7an Bidalia