Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, acceso libre. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/373/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

TFP/629/2019 Agindua, ekainaren 5ekoa, oposizio fasearen lehen urtea osptzeko terminoa luzatzen da.

Akats zuzenketa. 2019ko Apirilaren 23ko 463 agindua. 

TFP/592/2019 Agindua, ekainaren 3koa, onartutako eta baztertutako behin-behineko zerrenda onartzen dueña, eta lehenengo urtea ospatzeko data, ordua eta ospakizuna iragartzen ditu.

Onartutako behin-behineko zerrenda. Argitaratua 2019/06/04

Baztertuen behin-behineko zerrenda. Argitaratua 2019/06/04

Zuzentzeko era. Argitaratua 2019/06/04.