Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, acceso libre. Oferta de Empleo Público 2018

TFP / 373/2019 Agindua, martxoaren 26koa, Ireki dokumentu hau ReadSpeaker docReader erabiliz, eta horretarako, proba selektiboak deitzen dira doako sarbidea Esku-hartzearen eta Altxorraren azpisarreran, sarrera kategoriara, toki administrazioko funtzionarioen eskalan. titulazio nazionalarekin.

Ohar informatiboa

Orde TFP/629/2019, de 5 de xuño, pola que se ampla o prazo paira a celebración do primeiro exercicio da fase de oposición.

Corrección de errores. Orden TFP/463/2019, do 23 de abril.

Orden TFP/592/2019, de 3 de xuño, pola que se aproba a relació provisonal de admitidos e excluidos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primer exercicio.

Lista provisional de admitidos. Publicado el 04/06/2019.

Listado provisional de excluidos. Publicado el 04/06/2019.

Forma de corrixir. Publicado 04/06/2019.

Orden TFP/682/2019, de 20 de xuño, pola que se designen os tribunais calificadores das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios do administración local con habilitación de carácter nacional.

Orde TFP/836/2019, do 30 de xullo, pola que se aproba a lista definitva de admitidos e excluídos das probas selectivas para o acceso á subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, da escala de funcionarios administración local con cualificación nacional, convocada pola Orde TFP/373/2019, do 26 de marzo.

Relación definitiva de admitidos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

Relación definitiva de excluidos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

Primer exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 8 de agosto de 2019.

Convocatoria do primeiro exercicio. Publicado o 12 de setembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Cualificacions do primeiro exercicio. Publicado o 17 de decembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

 

-Heziketa 2. auzitegiaren lehen ariketaren kualifikazioak

Segundo exercicio:

Convocatoria do segundo exercicio. Publicado o 17 de decembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

 

-Zuzenketa 2. auzitegiaren lehen ariketaren errekurtsoak

 

Nota de información Orde de chamada

 -Ohar informatiboak zuzentzen ditu errekurtsoen hurrenkerari dagokionez

Hirugarren mailako kalifikazioak. 2020ko martxoaren 20 ¡an argitaratua.

Epaitegian 1

Epaitegian 2

TFP / 302/2020 Agindua, martxoaren 23koa, zeinaren bidez aholkulari espezialistak izendatzen baitira borondatezko proba osagarria burutzeko, Esku-hartzearen eta Altxorraren azpisarreran doan sartzeko hautaketa-probak, sarrera-kategoria, tokiko administrazioetako funtzionarioen eskala, baimen nazionala dutenak, martxoaren 26ko TFP / 373/2014 Aginduak deituta.

2020ko martxoaren 30ean argitaratua Informazio oharra TokikHirrugarren ariketari eta hizkuntza-probari buruzko informazio-oharra.

Hirugarren ariketari eta hizkuntza-probari buruzko informazio-oharra. 2020ko ekainaren 5ean agitaratua.

Hirugarren ariketa eta hizkuntza-proba osagarria

Hirugarren ariketa eta hizkuntza-proba osagarria egiteko eguna, ordua eta tokia. 2020/06/26an argitaratua.

Ariketa praktikoa egiteko arauen zerrenda. 2020/06/26an argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2020/06/26an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea hirugarren ariketarako. 2020/06/26an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea hizkuntzak probatzeko. 2020/06/26an argitaratua

Ariketa praktikorako arauen zerrenda aldatua. 2020/07/03an argitaratua.

Jarduteko protokoloa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen OEP2018 hautaketa-prozesuak egiteko, COVID-19 delakoaren ondorioz. 2020/07/13an argitaratua.

COVID-19 erantzukizuneko aitorpena. 2020/07/13an argitaratua.

NAPIn sartzeko arauak, hirugarren ariketa eta hizkuntzen proba osagarria egiteko. 2020/07/13an argitaratua.

Hirugarren ariketaren gutun-azalak irekizeko ekitaldi publikoaren eguna, ordu eta tokia.2020/09/29an argitaratua.

COVID-19 erantzukizuneko aitorpena. 2020/09/29an argitaratua.

3.ariketaren emaitzak. 2020/10/7an argitaratua.

1. auzitegia

2.auzitegia

Hizkuntza proba osagarriaren emaitzak. 2020/10/9an argitaratua.

1.auzitegia

2.auzitegia

Onartutako izangai arlaziuna eta lortutako puntuazio. 2020/10/9an argitaratua.

1.auzitegia

2.auzitegia

Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Lurralde Politikarako eta Funtzio Publikorako Estatu Idazkaritzarena, gainditu dutenen zerrenda argitaratzen duena.

Praktiketako funtzionario izendatzeko agindua. 2020ko abenduaren 21ean argitaratua.