Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, acceso libre. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/373/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

TFP/629/2019 Agindua, ekainaren 5ekoa, oposizio fasearen lehen urtea osptzeko terminoa luzatzen da.

Akats zuzenketa. 2019ko Apirilaren 23ko 463 agindua. 

TFP/592/2019 Agindua, ekainaren 3koa, onartutako eta baztertutako behin-behineko zerrenda onartzen dueña, eta lehenengo urtea ospatzeko data, ordua eta ospakizuna iragartzen ditu.

Onartutako behin-behineko zerrenda. Argitaratua 2019/06/04

Baztertuen behin-behineko zerrenda. Argitaratua 2019/06/04

Zuzentzeko era. Argitaratua 2019/06/04.

TFP/682/2019 Agindua, ekainaren 20koa, hautazko proben epaitegiaki aukeratzeko baimenik gabeko esku-hartze eta diruzaintza azpigitalerako sarbidea izendatzeko baimendutako tokiko administrazioko funtzionarioen eskalan nazionalitatea.

TFP/836/2019 Agindua, uztailaren 30ekoa, Ofizialen Eskalako Esku-hastzearen eta Diruzaintzaren Azpian eskala libreko sarbidea izateko haustetsien eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen dueña nazio milako kualifikazio duen tokiko administrazioa, martxoaren 26ko TFP/373/2019. Aginduak deituta.

Onartutako behin betiko harremara. 2019ko abuztuaren 2an argitaratua.

Baztertuen behin betiko harremara. 2019ko abuztuaren 2an argitaratua.

Lehen ariketa:

Ikasgelen aurkari banketa. 2019ko abuztuaren 8an argitaratuta.

Lehen ariketaren errekurtsoak. 2019ko arailarar 12an argitaratua.

1. Auzitegia

2. Auzitegia