Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, acceso libre. Oferta de Empleo Público 2018

TFP / 373/2019 Agindua, martxoaren 26koa, Ireki dokumentu hau ReadSpeaker docReader erabiliz, eta horretarako, proba selektiboak deitzen dira doako sarbidea Esku-hartzearen eta Altxorraren azpisarreran, sarrera kategoriara, toki administrazioko funtzionarioen eskalan. titulazio nazionalarekin.

Ohar informatiboa

Orde TFP/629/2019, de 5 de xuño, pola que se ampla o prazo paira a celebración do primeiro exercicio da fase de oposición.

Corrección de errores. Orden TFP/463/2019, do 23 de abril.

Orden TFP/592/2019, de 3 de xuño, pola que se aproba a relació provisonal de admitidos e excluidos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primer exercicio.

Lista provisional de admitidos. Publicado el 04/06/2019.

Listado provisional de excluidos. Publicado el 04/06/2019.

Forma de corrixir. Publicado 04/06/2019.

Orden TFP/682/2019, de 20 de xuño, pola que se designen os tribunais calificadores das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios do administración local con habilitación de carácter nacional.

Orde TFP/836/2019, do 30 de xullo, pola que se aproba a lista definitva de admitidos e excluídos das probas selectivas para o acceso á subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, da escala de funcionarios administración local con cualificación nacional, convocada pola Orde TFP/373/2019, do 26 de marzo.

Relación definitiva de admitidos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

Relación definitiva de excluidos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

Primer exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 8 de agosto de 2019.

Convocatoria do primeiro exercicio. Publicado o 12 de setembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Cualificacions do primeiro exercicio. Publicado o 17 de decembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

 

-Heziketa 2. auzitegiaren lehen ariketaren kualifikazioak

Segundo exercicio:

Convocatoria do segundo exercicio. Publicado o 17 de decembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

 

-Zuzenketa 2. auzitegiaren lehen ariketaren errekurtsoak

 

Nota de información Orde de chamada

 -Ohar informatiboak zuzentzen ditu errekurtsoen hurrenkerari dagokionez

Hirugarren mailako kalifikazioak. 2020ko martxoaren 20 ¡an argitaratua.

Epaitegian 1

Epaitegian 2

TFP / 302/2020 Agindua, martxoaren 23koa, zeinaren bidez aholkulari espezialistak izendatzen baitira borondatezko proba osagarria burutzeko, Esku-hartzearen eta Altxorraren azpisarreran doan sartzeko hautaketa-probak, sarrera-kategoria, tokiko administrazioetako funtzionarioen eskala, baimen nazionala dutenak, martxoaren 26ko TFP / 373/2014 Aginduak deituta.

2020ko martxoaren 30ean argitaratua Informazio oharra TokikHirrugarren ariketari eta hizkuntza-probari buruzko informazio-oharra.

Hirugarren ariketari eta hizkuntza-probari buruzko informazio-oharra. 2020ko ekainaren 5ean agitaratua.

Hirugarren ariketa eta hizkuntza-proba osagarria

Hirugarren ariketa eta hizkuntza-proba osagarria egiteko eguna, ordua eta tokia. 2020/06/26an argitaratua.

Ariketa praktikoa egiteko arauen zerrenda. 2020/06/26an argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2020/06/26an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea hirugarren ariketarako. 2020/06/26an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea hizkuntzak probatzeko. 2020/06/26an argitaratua

Ariketa praktikorako arauen zerrenda aldatua. 2020/07/03an argitaratua.

Jarduteko protokoloa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen OEP2018 hautaketa-prozesuak egiteko, COVID-19 delakoaren ondorioz. 2020/07/13an argitaratua.

COVID-19 erantzukizuneko aitorpena. 2020/07/13an argitaratua.

NAPIn sartzeko arauak, hirugarren ariketa eta hizkuntzen proba osagarria egiteko. 2020/07/13an argitaratua.

Hirugarren ariketaren gutun-azalak irekizeko ekitaldi publikoaren eguna, ordu eta tokia.2020/09/29an argitaratua.

COVID-19 erantzukizuneko aitorpena. 2020/09/29an argitaratua.

3.ariketaren emaitzak. 2020/10/7an argitaratua.

1. auzitegia

2.auzitegia

Hizkuntza proba osagarriaren emaitzak. 2020/10/9an argitaratua.

1.auzitegia

2.auzitegia

Onartutako izangai arlaziuna eta lortutako puntuazio. 2020/10/9an argitaratua.

1.auzitegia

2.auzitegia

Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Lurralde Politikarako eta Funtzio Publikorako Estatu Idazkaritzarena, gainditu dutenen zerrenda argitaratzen duena.

Praktiketako funtzionario izendatzeko agindua. 2020ko abenduaren 21ean argitaratua.

Karrerako funtzionario izendatzeko agindua. 2021/26/11-an argitaratua.