Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. Acceso Libre. OEP 2019

Convocatoria

Ebazpena, 2021eko ekainaren 29koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, Estaturako gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako sarrera-kategoriako Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan askatasunez sartzeko hautaproben deialdia egiten duena.

INFORMAZIO-OHARRA. 2021/07/2an argitaratua.

HFP/956/2021 Agindua, irailaren 8koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontu-hartzailetza/Diruzaintza azpieskalara sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartzen duena, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2021/09/13an argitaratua.

2021/09/24an argitaratutako kronograma.

HFP/1102/2021 Agindua, urriaren 7koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrera-kategorian, sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako epaimahaia izendatzen duena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

HFP/1128/2021 Agindua, urriaren 14koa, onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartu eta 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitutako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako sarrera-kategorian, askatasunez sartzeko hautaproben lehen ariketaren eguna, ordua eta tokia iragartzen dituena.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2021/18/10-an argitaratua.

HFP/203/2022 Agindua, martxoaren 11koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrera-kategorian, sarrera libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako epaimahaiaren osaera aldatzen duena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

HFP/401/2022 Agindua, maiatzaren 4koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrerako kategorian, libreki sartzeko hautaprobetako borondatezko proba osagarria egiteko aholkulari espezialistak izendatzen dituena, Funtzio Publikoaren Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deituak. Argitaratua 2022/05/06.

Lehenengo ariketa:

Oposiziogileen banaketa ikasgelen arabera. 2021/18/10-an argitaratua.

Gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrerako kategorian, sarrera libreko hautaprobetarako lehen ariketa egiteko ezohiko deialdia, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua. 2021/19/11-an argitaratua.

Lehenengo Ariketarako deiak (Saio bakoitzean izangaien deialdi-ordena aldatu ahal izango da.):

Lehenengo ariketaren kalifikazioak. 2022/03/01an argitaratua.

Bigarren ariketa:

Bigarren ariketarako deiak (saio bakoitzean izangaien deialdi-ordena alda daiteke):

Bigarren ariketaren kalifikazioak. 2022/05/27an argitaratua.

Hirugarren Ariketa eta Hizkuntzen Proba Osagarria:

Hirugarren ariketa eta hizkuntzen proba osagarria egiteko eguna, ordua eta lekua. 2022/05/20-an argitaratua.

Oposiziogileen banaketa, hirugarren ariketarako gelen eta hizkuntzen proba osagarriaren arabera, INAPen. 2022/06/01ean argitaratua.

Ariketa praktikoa egiteko arauen zerrenda. 2022/06/01ean argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2022/06/01ean argitaratua.

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2022/07/4-an argitaratua.

Hirugarren ariketaren kalifikazioak. 2022/07/07an argitaratua

Hizkuntza proba osagarriaren emaitzak. 2022/07/18 an argitaratua.

Onartutako izangai arlaziuna eta lortutako puntuazio.2022/07/19 an argitaratua.

Orde HFP/797/2022, abuztuaren 6koa, Kontuhartzailetza-Tesoureria azpieskalan sartzeko proba selektiboak gainditu dituztenen zerrenda argitaratzen duena. Proba horiek gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartu dira, Funtzio Publikoko Xeral Idazkaritzaren 2021eko uztailaren 29ko Ebazpenaren bidez deituta.