Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. Acceso Libre. OEP 2019

Convocatoria

Ebazpena, 2021eko ekainaren 29koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, Estaturako gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako sarrera-kategoriako Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan askatasunez sartzeko hautaproben deialdia egiten duena.

INFORMAZIO-OHARRA. 2021/07/2an argitaratua.

HFP/956/2021 Agindua, irailaren 8koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontu-hartzailetza/Diruzaintza azpieskalara sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartzen duena, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2021/09/13an argitaratua.

2021/09/24an argitaratutako kronograma.

HFP/1102/2021 Agindua, urriaren 7koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrera-kategorian, sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako epaimahaia izendatzen duena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

HFP/1128/2021 Agindua, urriaren 14koa, onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartu eta 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitutako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako sarrera-kategorian, askatasunez sartzeko hautaproben lehen ariketaren eguna, ordua eta tokia iragartzen dituena.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2021/18/10-an argitaratua.

HFP/203/2022 Agindua, martxoaren 11koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrera-kategorian, sarrera libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako epaimahaiaren osaera aldatzen duena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

HFP/401/2022 Agindua, maiatzaren 4koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrerako kategorian, libreki sartzeko hautaprobetako borondatezko proba osagarria egiteko aholkulari espezialistak izendatzen dituena, Funtzio Publikoaren Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deituak. Argitaratua 2022/05/06.

Lehenengo ariketa:

Oposiziogileen banaketa ikasgelen arabera. 2021/18/10-an argitaratua.

Gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrerako kategorian, sarrera libreko hautaprobetarako lehen ariketa egiteko ezohiko deialdia, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua. 2021/19/11-an argitaratua.

Lehenengo Ariketarako deiak (Saio bakoitzean izangaien deialdi-ordena aldatu ahal izango da.):

Lehenengo ariketaren kalifikazioak. 2022/03/01an argitaratua.

Bigarren ariketa:

Bigarren ariketarako deiak (saio bakoitzean izangaien deialdi-ordena alda daiteke):

Bigarren ariketaren kalifikazioak. 2022/05/27an argitaratua.

Hirugarren Ariketa eta Hizkuntzen Proba Osagarria:

Hirugarren ariketa eta hizkuntzen proba osagarria egiteko eguna, ordua eta lekua. 2022/05/20-an argitaratua.

Oposiziogileen banaketa, hirugarren ariketarako gelen eta hizkuntzen proba osagarriaren arabera, INAPen. 2022/06/01ean argitaratua.

Ariketa praktikoa egiteko arauen zerrenda. 2022/06/01ean argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2022/06/01ean argitaratua.

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2022/07/4-an argitaratua.

Hirugarren ariketaren kalifikazioak. 2022/07/07an argitaratua

Hizkuntza proba osagarriaren emaitzak. 2022/07/18 an argitaratua.

Onartutako izangai arlaziuna eta lortutako puntuazio.2022/07/19 an argitaratua.

Orde HFP/797/2022, abuztuaren 6koa, Kontuhartzailetza-Tesoureria azpieskalan sartzeko proba selektiboak gainditu dituztenen zerrenda argitaratzen duena. Proba horiek gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartu dira, Funtzio Publikoko Xeral Idazkaritzaren 2021eko uztailaren 29ko Ebazpenaren bidez deituta.

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren Agindua, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalan sarrera libreko kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan sartzeko hautaketa-prozesuko oposizio-fasea gainditu duten izangaiak praktiketako funtzionarioak izendatzen dituena. 2022/10/17an argitaratua.