Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. Acceso Libre. OEP 2019

Convocatoria

Ebazpena, 2021eko ekainaren 29koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, Estaturako gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako sarrera-kategoriako Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan askatasunez sartzeko hautaproben deialdia egiten duena.

INFORMAZIO-OHARRA. 2021/07/2an argitaratua.

HFP/956/2021 Agindua, irailaren 8koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontu-hartzailetza/Diruzaintza azpieskalara sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartzen duena, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2021/09/13an argitaratua.

2021/09/24an argitaratutako kronograma.

HFP/1102/2021 Agindua, urriaren 7koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrera-kategorian, sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako epaimahaia izendatzen duena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

HFP/1128/2021 Agindua, urriaren 14koa, onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartu eta 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitutako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako sarrera-kategorian, askatasunez sartzeko hautaproben lehen ariketaren eguna, ordua eta tokia iragartzen dituena.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2021/18/10-an argitaratua.

Lehenengo ariketa:

Oposiziogileen banaketa ikasgelen arabera. 2021/18/10-an argitaratua.

Gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Kontuhartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrerako kategorian, sarrera libreko hautaprobetarako lehen ariketa egiteko ezohiko deialdia, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua. 2021/19/11-an argitaratua.

Lehenengo Ariketarako deiak (Saio bakoitzean izangaien deialdi-ordena aldatu ahal izango da.):