Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018

Deialdia:

 

Ogasun eta funtzio publikoko ministerioaren 1109/2018, Agindua, urriaren 18koa, Kontu-Hartzailetza-Diruzaintza Azpieskala, kategoria sarrera, nazio mailako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioen barne sustapeneko sarbidean hautatze-probetarako deialdia egiten duena.

790 aurkezpen modeloaren ohar informatzailea.

Funtzio Publikoko Estatuko Idazkaritzaren EBAZPENA, 2018ko abenduaren 17koa. Honen bidez, onartuen eta baztertuen behin-behineko erlazioa onartzen da.

Onartuen behin-behineko zerrenda.

 

Baztertuen behin-behineko zerrenda.

 

Akats zuzenketa. Funtzio Publikoko Estatuko Idazkaritzaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 17koa.

 

Ogasun eta funtzio publikoko ministerioaren 107/2019, Agindua, otsailaren 6koa, oposizio fasearen lehen ariketa egiteko epeak luzatzen dituena.

 

 TFP/171/2019 agindua, otsailaren 21ekoa, gaikuntza nazionala duten toki administrazioko funtzionarioen Eskalan, Kontuhartzailetza-Diruzaintza Azpieskala, sarrera kategoria, barne sustapeneko sarbidean, hautaketa probetarako epaimahaia izendatzen duena.

Kronograma orientagarria.

 

LEHEN ARIKETA:

 

Lehen ariketa 2019ko martxoaren 16an, larunbata, 12:00etan izango da, Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren egoitzan, Madrilgo Atotxa kalean, 106. zenbakian.

Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren Ebazpena, 2019ko otsailaren 22koa, aurkari onartu eta baztertzen dituen behin betiko zerrenda onartzen duena eta lehen ariketaren data, ordua eta lekua adierazten duena.

 Ikasgelen aurkari banaketa

Kronograma orientagarria

Gutun irekitze publikoaren aguna, orduna eta lekua.

Lehen ariketaren emaitzak. 13/04/2019

 Bigarren ariketa:

Bigarren ariketa larunbatean gertatuko da, 16:00 orduetan, Administrazio publikoko, Atocha kaleko, 106 zenbakiko Nazionalaren Institutuaren egoitzan, Madrilen, 2019ko maiatzaren 18a. (30/04/2019an argitratutako informazio).

Ariketa praktikoan kontsuita dai tezkeen testu juridikoei buruzko informazio oharra.(10/05/2019an argitratutako informazio) 

Kontu-hartazailetza-Diruzaintzako ariketa praktikoa egiteko arauak.(10/05/2019an argitratutako informazio) 

Ikasgelen aurkari banaketa (13/05/2019an argitratutako informazio)