Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018

Deialdia:

Ogasun eta funtzio publikoko ministerioaren 1109/2018, Agindua, urriaren 18koa, Kontu-Hartzailetza-Diruzaintza Azpieskala, kategoria sarrera, nazio mailako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioen barne sustapeneko sarbidean hautatze-probetarako deialdia egiten duena.

790 aurkezpen modeloaren ohar informatzailea.