Convocatoria:

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Ebazpena, 2021eko otsailaren 12koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartzen duena, eta gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalan barne-sustapenaren bidez sartzeko hautaproben lehen ariketa egiteko tokia, eguna eta ordua iragartzen dituena, 2020ko abenduaren 16ko Ebazpenaren bidez deituta, kontu-hartzailetza-diruzaintza azpieskalan (sarrera-kategoria).

 

Onartuen behin-behineko zerrenda (I. eranskina). 2021eko otsailaren 20an argitaratua.
 

Baztertuen behin-behineko zerrenda (II. eranskina). 2021eko otsailaren 20an argitaratua.

 

Eskaerak zuzentzeko jarraibideak. 2021eko otsailaren 20an argitaratua.

 

Kronograma. 2021eko otsailaren 20an argitaratua.

 

Ebazpena, 2021eko otsailaren 26koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako kontu-hartzailetza-diruzaintza azpieskalan, sarrera-kategorian, barne-sustapenaren bidez sartzeko hautaproben epaimahai kalifikatzailea izendatzen duena.

 

Ebazpena, 2021eko martxoaren 24koa, Herri Administrazioko Institutu Nazionalarena, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako kontu-hartzailetza-diruzaintza azpieskalan, sarrera-kategorian, barne-sustapenaren bidez sartzeko onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duena, 2020ko abenduaren 16ko Ebazpenaren bidez deitua.

 

2021eko martxoaren 24ko Ebazpenak honako hauek garatzen ditu: lehen ariketa egiteko ordua, eguna eta tokia, ikastetxean sartzeko txandak, Covid-19 protokoloa eta erantzukizunpeko adierazpena. Horiek guztiak behar bezala beteta eta sinatuta eraman beharko dira ariketa egiten den egunean.

 

Onartuen behin betiko zerrenda (I. eranskina). 2021eko martxoaren 29an argitaratua.

 

Ebazpena, 2021eko maiatzaren 17koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako kontu-hartzailetza-diruzaintza azpieskalan, sarrera-kategorian, barne-sustapenaren bidez sartzeko hautaproben epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena, 2020ko abenduaren 16ko Ebazpenaren bidez deituta.

 

Lehen ariketa:

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea. 2021/03/29an argitaratua.

Lehenengo ariketaren gutun-azalak irekitzeko ekitaldi publikoaren eguna, ordua eta tokia. 2021/05/25an argitaratua.

COVID-19 erantzukizunpeko adierazpena. 2021/05/25an argitaratua.

Lehen ariketaren kalifikazioak. 2021/06/02an argitaratua.

BIGARREN ARIKETA:

Bigarren ariketa egiteko eguna, ordua eta tokia. 2021/06/03an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea. 2021/06/09an argitaratua.

Bigarren ariketa egiteko arauen zerrenda. 2021/06/14an argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2021/06/14an argitaratua.

Bigarren ariketaren gutun-azalak irekitzeko ekitaldi publikoaren eguna, ordua eta tokia. 2021/07/02an argitaratua.

Bigarren ariketaren kalifikazioak. 2021/07/08an argitaratua.

LEHIAKETA FASEA:

Lehiaketa-fasearen puntuazioa. 2021/07/20an argitaratua.

Hautaketa-prozesua gainditu eta gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda. 2021/07/21ean argitaratua.

Ebazpena, 2021eko uztailaren 27koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako kontu-hartzailetza-diruzaintza azpieskalan, sarrera-kategorian, barne-sustapenaren bidez sartzeko hautaprobak gainditu dituztenen zerrenda argitaratzen duena

Praktiketako funtzionario izendatzeko agindua. 2021/08/02an argitaratua.

Karrerako funtzionario izendatzeko agindua. 2021/29/11-an argitaratua.