Secretaría, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

TFP/1357/2018, abenduaren 19ko, hautatze-probak Idazkari Azpieskalarako sarbiderako, nazio-izaera-prestaketarekiko toki-administrazioko funtzionario Eskalaren, goiko katagoriarako, deitzen diren ordena.

TASAK- Ohar Informatzailea, 790 modeloaren aurkezpena. 

Gaitasun-aukera proba, lehiaketa edo bi sistemak- Ohar Informatzailea, 790 modeloaren aurkezpena.

TFP/10/2019, urtarrilaren 10eko, akatsak TFP/1357/2018, abenduaren 19ko, hautatze-probak Idazkariketarekiko toki-administrazioko funtzionario Eskalaren, goiko kategotiarako, deitzen diren Aginduan zuzentzen dituen agindua.

 

Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren Ebazpena, 2019ko otsailaren 27koa. Honen bidez, onartuen eta baztertuen behin-behineko erlazioa onartzen da.

I. eranskina. Onartuen behin-behineko zerrenda.