Secretaría, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

TFP/1357/2018, abenduaren 19ko, hautatze-probak Idazkari Azpieskalarako sarbiderako, nazio-izaera-prestaketarekiko toki-administrazioko funtzionario Eskalaren, goiko katagoriarako, deitzen diren ordena.

TASAK- Ohar Informatzailea, 790 modeloaren aurkezpena. 

Gaitasun-aukera proba, lehiaketa edo bi sistemak- Ohar Informatzailea, 790 modeloaren aurkezpena.

TFP/10/2019, urtarrilaren 10eko, akatsak TFP/1357/2018, abenduaren 19ko, hautatze-probak Idazkariketarekiko toki-administrazioko funtzionario Eskalaren, goiko kategotiarako, deitzen diren Aginduan zuzentzen dituen agindua.

 

Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren Ebazpena, 2019ko otsailaren 27koa. Honen bidez, onartuen eta baztertuen behin-behineko erlazioa onartzen da.

I. eranskina. Onartuen behin-behineko zerrenda.

TFP/329/2019 agindua, martxoaren 21ekoa, Idazkaritza Azpieskala, goi kategoria, barne sustapeneko sarbidean, hautaketa probetarako epaimahaia izendatzen duena. 

Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren Ebazpena, 2019ko martxoaren 22koa, aurkari onartu eta baztertzen dituen behin betiko zerrenda onartzen duena eta lehen ariketaren data, ordua eta lekua adierazten duena.

1.       Eranskina. Onartuen behin betiko zerrenda.

2.      II Eranskina. Baztertuen behin betiko zerrenda.

HFP/130/2022 Agindua, otsailaren 23koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalan, goi-mailako kategorian, idazkaritza-azpieskalan sartzeko hautaprobetako epaimahaia izendatzen duena, Administrazioarekiko Auzien Salako Auzitegi Nazionalaren 2021eko abenduaren 27ko epaia betez.

MEREZIMENDU BALORAZIOAREN LEHIAKETA:

 

I. eranskina. Merezimendu balorazio lehiaketa sisteman parte hartzeko eskaera egin duten hautagaien balorazioa. Argitaratua 2019/03/28

 

II. Eranskina. Merezimendu lehiaketaren bidez gainditu duten hautagaien zerrenda. Argitaratua: 2019/03/28

Lehiaketa-fasearen akta (I. eranskina eta II. eranskina), Auzitegi Nazionaleko Administrazioarekiko Auzien Salaren 2021eko abenduaren 27ko epaia betetzeko. 2022/03/18an argitaratua.

GAITASUN PROBA:

 Gaitasun proba egiteko lege testuei buruzko informazio oharra. Argitaratutako 2019/04/08

 Gaitasun proba burutzeko arauak. Argitaratua: 2019/04/09.

 Aurkarien ikasgela banaketa. Argitaratua 2019/04/09.

Gutun-azalak irekitzeko ekintza publikoa. Argitaratua 2019/05/30.

Kalifikazio-Zerrenda. Argitarutua 2019/07/03.

Hautaketa prozesau gainditu duten hautagaien behin betiko terrenda. Argitaratua 2019/07/03.

Auzitegi Nazionaleko Administrazioarekiko Auzien Salaren 2021eko abenduaren 27ko epaia betez hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaien behin betiko zerrenda. 2022/03/18an argitaratua.

TFP/814/2019 Agindua, uztailaren 26koa, karrerako funtzionarioak izendatzen dira, barne sustapen sistemaren arabera. Tokiko Administrazioko funtzionarioen eskala baimen nazionalarekin, idazkaritza Axpi-eskala, goi mailako katagoriarekin.

T