Convocatoria

Ebazpena, 2021eko uztailaren 16koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan, goi-mailako kategorian, sartzeko hautaproben deialdia egiten duena.

INFORMAZIO-OHARRA. 2021/07/23an argitaratua

HFP/976/2021 Agindua, irailaren 15ekoa, gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan, goi-mailako kategorian, sartzeko hautaprobetan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzen duena, 2021eko uztailaren 16ko Ebazpenaren bidez deitua.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/20an argitaratua.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/20an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2021/09/20an argitaratua.

HFP/1254/2021 Agindua, azaroaren 12koa, Funtzio Publikoaren Idazkaritza Nagusiaren 2021eko uztailaren 16ko Ebazpeneko merezimendu-lehiaketaren fasea egiteko aurreikusitako epea luzatzen duena. Ebazpen horren bidez, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalan goi-mailako kategoriako idazkaritza azpieskalan sartzeko hautaprobetarako deia egin zen.

HFP/1432/2021 Agindua, abenduaren 17koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalan, goi-mailako kategorian, Idazkaritzako Azpieskalan sartzeko hautaprobetako epaimahaia izendatzen duena, 2021eko uztailaren 16ko Ebazpenaren bidez deitua.

HFP/1433/2021 Agindua, abenduaren 20koa, 2021eko uztailaren 16ko Ebazpenaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan (goi-mailako kategoria) sartzeko hautaprobetan onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2021/23/12-an argitaratua.

Kronograma orientagarria. 2021/23/12-an argitaratua.

HFP/342/2022 Agindua, apirilaren 19koa, 2021eko uztailaren 16ko Ebazpenaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan (goi-mailako kategoria) sartzeko hautaprobetako epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena.

LEHIAKETA FASEA:

I. eranskina. Merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez parte hartzea eskatu duten izangaien balorazioa. 2022/01/20an argitaratua.

II. Eranskina Merezimendu-lehiaketaren bidezko hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaien zerrenda. 2022/01/20an argitaratua.

GAITASUN-PROBA:

Gaitasun-proba egiteko eguna, ordua eta tokia. 2022/02/18an argitaratua.

Oposiziogileen banaketa ikasgelen arabera. 2022/02/18an argitaratua.

Gaitasun-proba egiteko lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2022/03/10ean argitaratua.

Gaitasun-proba egiteko arauen zerrenda. 2022/03/10ean argitaratua.

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2022/06/13-an argitaratua.

Kalifikazioen zerrenda. Argitaratua 2022/06/20

Hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaien behin betiko zerrenda. 2022/06/20 argitaratua.

Orden HFP/655/2022, de 11 de julio, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría, categoría superior. 2022/07/15 argitaratua.