Convocatoria

Ebazpena, 2021eko uztailaren 16koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan, goi-mailako kategorian, sartzeko hautaproben deialdia egiten duena.

INFORMAZIO-OHARRA. 2021/07/23an argitaratua

HFP/976/2021 Agindua, irailaren 15ekoa, gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan, goi-mailako kategorian, sartzeko hautaprobetan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzen duena, 2021eko uztailaren 16ko Ebazpenaren bidez deitua.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/20an argitaratua.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/20an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2021/09/20an argitaratua.

HFP/1254/2021 Agindua, azaroaren 12koa, Funtzio Publikoaren Idazkaritza Nagusiaren 2021eko uztailaren 16ko Ebazpeneko merezimendu-lehiaketaren fasea egiteko aurreikusitako epea luzatzen duena. Ebazpen horren bidez, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalan goi-mailako kategoriako idazkaritza azpieskalan sartzeko hautaprobetarako deia egin zen.

HFP/1432/2021 Agindua, abenduaren 17koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalan, goi-mailako kategorian, Idazkaritzako Azpieskalan sartzeko hautaprobetako epaimahaia izendatzen duena, 2021eko uztailaren 16ko Ebazpenaren bidez deitua.

HFP/1433/2021 Agindua, abenduaren 20koa, 2021eko uztailaren 16ko Ebazpenaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan (goi-mailako kategoria) sartzeko hautaprobetan onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2021/23/12-an argitaratua.

Kronograma orientagarria. 2021/23/12-an argitaratua.

HFP/342/2022 Agindua, apirilaren 19koa, 2021eko uztailaren 16ko Ebazpenaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan (goi-mailako kategoria) sartzeko hautaprobetako epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena.

LEHIAKETA FASEA:

I. eranskina. Merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez parte hartzea eskatu duten izangaien balorazioa. 2022/01/20an argitaratua.

II. Eranskina Merezimendu-lehiaketaren bidezko hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaien zerrenda. 2022/01/20an argitaratua.

GAITASUN-PROBA:

Gaitasun-proba egiteko eguna, ordua eta tokia. 2022/02/18an argitaratua.

Oposiziogileen banaketa ikasgelen arabera. 2022/02/18an argitaratua.

Gaitasun-proba egiteko lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2022/03/10ean argitaratua.

Gaitasun-proba egiteko arauen zerrenda. 2022/03/10ean argitaratua.