Convocatoria:

HFP/1331/2022 Agindua, abenduaren 23koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako goi-mailako kategoriako idazkaritza-azpieskalan barne-sustapenaren bidez sartzeko hautaketa-probetarako deialdia egiten duena.

Informazio-oharra. 2022/12/30ean argitaratua.
Kronograma. 2022/30/12-an argitaratua.

HFP/194/2023 Agindua, otsailaren 27koa, abenduaren 23ko HFP/1331/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako goi-mailako kategoriako idazkaritzako azpieskalan barne-sustapeneko sistemaren bidez sartzeko hautaprobetan onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2023ko martxoaren 1ean argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2023ko martxoaren 1ean argitaratua.

HFP/195/2023 Agindua, otsailaren 27koa, abenduaren 23ko HFP/1331/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako goi-mailako kategoriako idazkaritza-azpieskalan barne-sustapenaren bidez sartzeko hautaproben epaimahaia izendatzen duena.

Baztertzeko arrazoiak. 2023/01/03-an argitaratua.

HFP/361/2023 Agindua, apirilaren 9koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako goi-mailako kategoriako idazkaritza-azpieskalan barne-sustapeneko sistemaren bidez sartzeko hautaprobetan onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda onartzen duena. Deialdi hori abenduaren 23ko HFP/1331/2022 Aginduaren bidez egin zen.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2023/04/13an argitaratua.

HFP/535/2023 Agindua, maiatzaren 29koa, abenduaren 23ko HFP/1331/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako goi-mailako kategoriako idazkaritza-azpieskalan barne-sustapenaren sistemaren bidez sartzeko hautaprobetako epaimahaiaren osaera aldatzen duena.

FASE DE CONCURSO:

I. eranskina. Merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez parte hartzeko eskaera egin duten hautagaien balorazioa. 2023/04/24an argitaratua.

II. eranskina. Hautaketa-prozesua merezimendu-lehiaketa bidez gainditu duten izangaien zerrenda. 2023/04/24an argitaratua.

GAITASUN-PROBA:

Informazio-oharra (data, lekua, ordua eta azterketa-formatua). 2023/05/26an argitaratua.

Oposiziogileen banaketa gelaka. 2023/05/06-an argitaratua.

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2023/07/28-an argitaratua

Kronograma. 2023/08/04-an argitaratua.

Kalifikazioen zerrenda. 2023/09/06-an argitaratua.

Akatsak zuzentzea. Kalifikazioen zerrenda. 2023/09/27an argitaratua.

Hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaien behin betiko zerrenda2023/09/06--an argitaratua.

Akatsak zuzentzea. Hautaketa-prozesua gaitasun-probaren sistemaren bidez gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda. 2023/09/27an argitaratua.

HFP/1064/2023 Agindua, irailaren 21ekoa, zeinaren bidez, epaia betearazteko, abenduaren 23ko HFP/1331/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritzako Goi Mailako Kategoriako Azpieskalan barne-sustapenaren sistemaren bidez sartzeko hautaprobetan onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda onartzen baita.

I. eranskina. Merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez parte hartzeko eskatu duten izangaien balorazioa, epaia betearazteko. 2023/10/11-an argitaratua.

Ezohiko deialdi bakarra. 2023ko abenduaren 11n argitaratua.

Epaia betearazteko egindako gaitasun-probaren kalifikazioen zerrenda. 2024/02/19-an argitaratua