Idazkaritza, sarrera kategoria

Deia eta Ebazpenak

Deialdia HAP/2581/2015

Ebazpena (27/10/2016)

Ordena (03/11/2016)

Ebazpena (10/10/2016)

Ebazpena (29/02/2016)

Eranskinak I

Ebazpena (24/01/2016)

 

Aurkaria banaketa ikasgela arabera :
Sarrera askea
Sustapena

 

Lehen ariketa

Ariketa galderak:

Sarrera askea
Sustapena

 

Irakurketen deiak: Auzitegi 1

Sarrera askea

- Gainditutakoen zerrenda. Ohar


Sustapena

- Gainditutakoen zerrendaOhar

 

Irakurketen deiak: Auzitegi 2

Sarrera askea

- Gainditutakoen zerrenda. Ohar


Sustapena

- Gainditutakoen zerrendaOhar

 

Bigarren ariketa

Errekurtsoak: Auzitegi 1 Madrid

Gainditutakoen zerrenda

Errekurtsoak: Auzitegi 2 Madrid

Gainditutakoen zerrenda

 

Hirugarren ariketa

Berrikuspen Denbora: iraila 3, 2016 at 10.00h 

 

Irakurketen deiak: Auzitegi 1

Sarrera askeaGainditutakoen zerrenda. OharOhar 2

SustapenaGainditutakoen zerrenda.  Ohar

Irakurketen deiak: Auzitegi 2

Sarrera askea. Gainditutakoen zerrenda. OharOhar 2

Sustapena. Gainditutakoen zerrendaOhar 

 

Ariketa Hizkuntza

Errekurtsoak:Idazkaritza, sarrera kategoria