Secretaría de Entrada. Libre. OEP 2017

Convocatoria

Ogasun esta funtzio publikoko ministerioaren 513/2018 Agindua, maiatzaren 21ekoa, Idazkaritza Azpieskala, kategoria sarrera, nazio mailako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioen sarbide librerako hautatze-probetarako deialdia egiten duena.

 

 

790 aurkezpen modeloaren ohar Informatzailea.

TFP/701/2018 agingua, ekainaren 29 koa, gaikuntza nazionala duten toki administazioko funtzionarioen Eskalan, Idazkaritza Azpieskala, sarrera kategoria, sarbide askeko hautaketa probetarako epaimahaia izendatzen duena.

Funtzio Publikoko Estatuko Idazkaritzaren EBAZPENA, 2018ko uztailaren 10ekoa. Honen bidez, onartuen eta baztertuen behin-behineko erlazioa adierazten da eta lehen ariketako data, ordua eta egite-lekua ezartzen da.

 

Onartuen behin-behineko zerrenda.

 

Baztertuen behin-behineko zerrenda.

 

Zuzentzeko era.

 

790 modeloa.

 

Funtzio Publikoko Estatu-Idazkaritzako Ebazpena, 2018ko uztailaren 31koa, aurkari onartu eta baztertzen dituen behin betiko zerrenda onartzen duena.

 

Behin betiko onartuen zerrenda. 

Kronograma orientagarria.

TFP/1044/2018 Agindua, 2018ko urriaren 8koa. Honen bidez, Idazkaritza azpieskala, sarrera kategoriako probetan, proba osagarriak egiteko aholkulari espezializatuak hautatzen díra.

LEHEN ARIKETA

Ikasgelen aurkari banaketa

Lehen ariketarako ikasgelak

Gutun irekitze publikoaren eguna, ordua eta lekua.

 Lehen ariketaren emaitzak

1. auzitegia

  1. auzitegia- Balorazio zerrenda zuzendua

2. auzitegia

2. ARIKETA

2. Ariketarako deialdiak

1. auzitegia

2.auzitegia

  2. auzitegia - Deialdien zerranda zuzendua

2. Ariketaren emaitzak

1.Urriaren 9tik 11ra bitarteko astea

1. Auzitegia

2.Auzitegia

 2.Urriaren 15tik 19ra bitarteko astea

1. Auzitegia.

2. Auzitegia.

3. Urriaren 22 eta 23. bitarteko astea:

1. Auzitegia.

2. Auzitegia.

Hirugarren ariketa:

3.arikata 2018ko urriaren 27an larunbata, 10:010etan izango da, Administrazio Publikoko Nazionalaren egoitzan Madrilgo Atoxa kalean, 106 zenbakia

Ariketa praktikoan kontsulta daitezkeen testu juridikoei buruzko informazio oharra.

 

Idazkaritza, kategoria sarrera, ariketa praktikoa egiteko arauak.

Ikasgelen aurkari banaketa

 Gutun irekitze publikoaren eguna, ordua eta lekua 3.ariketa

3.ariketaren emaitzak:

1.auzitegia

2.auzitegia

Hizkuntzen osagorria den proba:

Hizkuntzen osagorria den probak 2018ko azaroaren 17a egingo du larunbatean, Atocha kalean, 106 zenbakian Administrazio Publikoko Nazio-Institutuaren egoitzan 10 orduetan, Madrilen.

Ikasgelen aurkari banaketa.

Hizkuntza proba osagarrianren emaitzak:

1. Auzitegia

2. Auzitegia

Onartutako izangai erlazioa eta lortutako puntuazioa:

1. Azitegia

2.Auzitegia

 

Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren ebazpena, 2018ko azaroaren 27koa, hautatze probak gainditu dituzten zerrenda argitarazten duena.

 Praktiketako funtzionario izendapenaren agindua

Karreko funtzionario izendapenaren agindua. 2019ko azoroaren 7an Bidalia