Secretaría, categoría de Entrada, acceso libre. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/375/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

TFP/627/2019 Agindua, ekainaren 5ekoan, oposizio fasearen lehen urtea osptzeko terminoa luzatzen da.

TFP/593/2019 agindua, ekainaren 3koa, onartutako eta baztertutako behin-behineko zerrenda onartzen dueña, eta lehenengo urtea ospatzeko data, ordua eta ospakizuna iragartzen.

Onartutako behin-behineko zerrenda. Argitaratua 2019/06/04.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. Argitaratua 2019/06/04.

Zuzentzeko era. Argitaratua 2019/06/04.

TFP/681/2019 Agindua, ekainaren 20koa, hautazko probetako epaimahaiak doako idazkaritzako subscale, sarrera kategorian, tokiko administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko eskubidea izendatuko dute nazionalak.

TFP/838/2019 Agindua, uztailaren 30ekoa, Toki Administrazioko Ofizialen Eskalako serrera-kategoriara doan satzeko hautaketa probretaila onartokato eta baztertutako behin betiko harremana onartzen dueña titulazio nazionalarekin, martxoaren 26ko TFP/375/2019 Aginduak deituta.

Onartutako behin betiko harremana. 2019ko abuztuaren 2an argitaratua.

Baztertuen behin betiko harremana. 2019ko abuztuaren 2an argitaratua.

Lehen ariketa:

Ikasgelen aurkari banaketa. 2019ko abuztuaren 8an argitaratuta.

Lehen ariketaren errekurtsoak. 2019ko irailarar 12an argitaratua.

1. Auzitegia

2. Auzitegia

Dei lehenetsiaren zuzenketa. 2019ko irailaren 18an bidalia