Secretaría, categoría de Entrada, acceso libre. Oferta de Empleo Público 2018

TFP / 375/1919 Agindua, martxoaren 26koa, toki administrazioko funtzionarioen eskalarako baimen nazionala duen Idazkaritza Azpi-eskala, sarrera kategoria, doako sarbidea lortzeko.

Nota informativa

TFP/627/2019 Agindua, ekainaren 5ekoan, oposizio fasearen lehen urtea osptzeko terminoa luzatzen da.

TFP/593/2019 agindua, ekainaren 3koa, onartutako eta baztertutako behin-behineko zerrenda onartzen dueña, eta lehenengo urtea ospatzeko data, ordua eta ospakizuna iragartzen.

Onartutako behin-behineko zerrenda. Argitaratua 2019/06/04.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. Argitaratua 2019/06/04.

Zuzentzeko era. Argitaratua 2019/06/04.

TFP/681/2019 Agindua, ekainaren 20koa, hautazko probetako epaimahaiak doako idazkaritzako subscale, sarrera kategorian, tokiko administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko eskubidea izendatuko dute nazionalak.

TFP/838/2019 Agindua, uztailaren 30ekoa, Toki Administrazioko Ofizialen Eskalako serrera-kategoriara doan satzeko hautaketa probretaila onartokato eta baztertutako behin betiko harremana onartzen dueña titulazio nazionalarekin, martxoaren 26ko TFP/375/2019 Aginduak deituta.

Onartutako behin betiko harremana. 2019ko abuztuaren 2an argitaratua.

Baztertuen behin betiko harremana. 2019ko abuztuaren 2an argitaratua.

TFP/154/2020 Agindua, otsailaren 18koa, ldazkaritzako Azpizarrerako doako sabidea izateko hautaketa proben Epaitegi Kalifikatzailearen osaera aldatzen duena, sarrera kategoria, Tokiko Administrazioko Ofizialen Eskala baimenarekin izaera nazionala, martxoaren 26ko TFP/375/2019 A ginduak deituta.

Lehen ariketa:

Ikasgelen aurkari banaketa. 2019ko abuztuaren 8an argitaratuta.

Lehen ariketaren errekurtsoak. 2019ko irailarar 12an argitaratua.

1. Auzitegia

2. Auzitegia

Dei lehenetsiaren zuzenketa. 2019ko irailaren 18an bidalia

Lehen ariketaren emaitzak. 2019ko abenduaren 17an argitaratuta.

1. Auzitegia.

2 Auzitegia.

2. Ariketa:

2. Ariketarako deialdiak. 2019ko abenduaren 17an argitaratuta.

1.  Auzitegia.

2.  Auzitegia.

 -Ohar informatiboak zuzentzen ditu errekurtsoen hurrenkerari dagokionez

Bigarren ariketako tituluak 2020ko martxoaren 20an argitaratua.

1. Auzitegia.

2. Auzitegia.

TFP / 303/2020 Agindua, martxoaren 23koa, zeinaren bidez aholkulari espezialistak izendatzen baitira borondatezko proba osagarria burutzeko, Idazkaritza Azpimarrarako sarrera kategoriako doako sarbidea izateko hautaketa probak Nazio baimena duten tokiko administrazioetako funtzionarioen eskala, martxoaren 26ko TFP / 375/2019 Aginduak deituta. 2020ko martxoaren 30ean argitaratua

Hirugarren ariketa eta hizkuntza-proba osagarria

Hirugarren ariketa eta hizkuntza-proba osagarria egiteko eguna, ordua eta tokia. 2020/06/26an argitaratua.

Ariketa praktikoa egiteko arauen zerrenda. 2020/06/26an argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2020/06/26an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea hirugarren ariketarako. 2020/06/26an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea hizkuntzak probatzeko. 2020/06/26an argitaratua.

Jarduteko protokoloa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen OEP2018 hautaketa-prozesuak egiteko, COVID-19 delakoaren ondorioz. 2020/07/13an argitaratua.

COVID-19 erantzukizuneko aitorpena. 2020/07/13an argitaratua.

NAPIn sartzeko arauak, hirugarren ariketa eta hizkuntzen proba osagarria egiteko. 2020/07/13an argitaratua.

Hirugarren ariketaren gutu-azalak irekizeko ekitaldi publikoaren eguna, ordu eta tokia. 2020/09/29an argitaratua.

COVID-19 erantzukizuneko aitorpena.2020/09/29an argitaratua.

3.ariketaren emaitzak. 2020/10/7an argitaratua.

1. auzitegia

2.auzitegia

Hizkuntza proba osagarriaren emaitzak. 2020/10/9an argitaratua.

1.auzitegia

2.auzitegia

Onartutako izangai arlaziuna eta lortutako puntuazio. 2020/10/9an argitaratua.

1.auzitegia

2.auzitegia

Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Lurralde Politikarako eta Funtzio Publikorako Estatu Idazkaritzarena, gainditu dutenen zerrenda argitaratzen duena.

Praktiketako funtzionario izendatzeko agindua. 2020ko abenduaren 21ean argitaratua.

Karrerako funtzionario izendatzeko agindua. 2021/26/11-an argitaratua.

Karrerako funtzionario izendapeneko hutsen zuzenketa. 2021/26/11-an argitaratua.