Secretaría, categoría de Entrada, acceso libre. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/375/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

TFP/627/2019 Agindua, ekainaren 5ekoan, oposizio fasearen lehen urtea osptzeko terminoa luzatzen da.

TFP/593/2019 agindua, ekainaren 3koa, onartutako eta baztertutako behin-behineko zerrenda onartzen dueña, eta lehenengo urtea ospatzeko data, ordua eta ospakizuna iragartzen.

Onartutako behin-behineko zerrenda. Argitaratua 2019/06/04.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. Argitaratua 2019/06/04.

Zuzentzeko era. Argitaratua 2019/06/04.