Secretaría, categoría de Entrada. Acceso Libre. OEP 2019.

Convocatoria

Ebazpena, 2021eko ekainaren 29koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, Estaturako gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako sarrera-kategoriako Idazkaritzako azpieskalan askatasunez sartzeko hautaproben deialdia egiten duena.

INFORMAZIO-OHARRA. 2021/07/2an argitaratua.

HFP/954/2021 Agindua, irailaren 8koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritzako azpieskalan, sarrera-kategorian, sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzen duena. Deialdi hori Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez egin zen.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2021/09/13an argitaratua.

2021/09/24an argitaratutako kronograma.

HFP/1101/2021 Agindua, urriaren 7koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritzako azpieskalan, sarrera-kategorian, sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako epaimahaia izendatzen duena. Deialdia 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez egin zen.

HFP/1129/2021 Agindua, urriaren 14koa, idazkaritzako azpieskalan, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalan, sartzeko kategorian, libreki sartzeko hautaproben lehen ariketaren eguna, ordua eta lekua iragartzen dituena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitutako onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2021/18/10-an argitaratua.

Lehenengo ariketa:

Oposiziogileen banaketa ikasgelen arabera. 2021/18/10-an argitaratua.

Lehen Ariketarako deiak. 2021/25/11-an argitaratua.