Secretaría, categoría de Entrada. Acceso Libre. OEP 2019.

Convocatoria

Ebazpena, 2021eko ekainaren 29koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, Estaturako gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako sarrera-kategoriako Idazkaritzako azpieskalan askatasunez sartzeko hautaproben deialdia egiten duena.

INFORMAZIO-OHARRA. 2021/07/2an argitaratua.

HFP/954/2021 Agindua, irailaren 8koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritzako azpieskalan, sarrera-kategorian, sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzen duena. Deialdi hori Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez egin zen.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2021/09/13an argitaratua.

2021/09/24an argitaratutako kronograma.

HFP/1101/2021 Agindua, urriaren 7koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritzako azpieskalan, sarrera-kategorian, sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako epaimahaia izendatzen duena. Deialdia 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez egin zen.

HFP/1129/2021 Agindua, urriaren 14koa, idazkaritzako azpieskalan, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalan, sartzeko kategorian, libreki sartzeko hautaproben lehen ariketaren eguna, ordua eta lekua iragartzen dituena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitutako onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2021/18/10-an argitaratua.

HFP/1378/2021 Agindua, abenduaren 7koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza azpieskalan, sarrera-kategorian, sarbide libreko sistema orokorretik sartzeko hautaprobetako epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena. Deialdia 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez egin zen. 

HFP/402/2022 Agindua, maiatzaren 4koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan, sarrera-kategorian, askatasunez sartzeko hautaprobetako borondatezko proba osagarria egiteko aholkulari espezialistak izendatzen dituena, Funtzio Publikoaren Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deituak. Argitaratua 2022/05/06.

Lehenengo ariketa:

Oposiziogileen banaketa ikasgelen arabera. 2021/18/10-an argitaratua.

Lehen Ariketarako deiak. 2021/25/11-an argitaratua.

Lehenengo ariketaren kalifikazioak. 2022/04/04an argitaratua.

Bigarren ariketa:

Bigarren ariketarako deiak (saio bakoitzean izangaien deialdi-ordena alda daiteke). 2022/04/04anargitaratua.

Bigarren ariketaren kalifikazioak. 2022/06/03an argitaratua.

Hirugarren Ariketa eta Hizkuntzen Proba Osagarria:

Hirugarren ariketa eta hizkuntzen proba osagarria egiteko eguna, ordua eta lekua. 2022/05/20 an argitaratua.

Ariketa praktikoa egiteko arauen zerrenda. 2022/06/01ean argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2022/06/01ean argitaratua.

Oposiziogileen banaketa, hirugarren ariketarako gelen eta hizkuntzen proba osagarriaren arabera, INAPen. 2022/06/03ean argitaratua.

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2022/07/1-an argitaratua.

Hirugarren ariketaren kalifikazioak. 2022/07/28an argitaratua

Hizkuntza proba osagarriaren emaitzak. 2022/08/04 an argitaratua.

Onartutako izangai arlaziuna eta lortutako puntuazio.2022/08/04 an argitaratua.

HFP/796/2022 Agindua, abuztuaren 6koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan, sarrera-kategorian, sartzeko hautaprobak gainditu dituztenen zerrenda argitaratzen duena. Proba horiek Funtzio Publikoaren Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitu ziren.

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren Agindua, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritzako azpieskalan, sarrerako kategorian, sarbide librearen bidez sartzeko hautaketa-prozesuko oposizio-fasea gainditu duten izangaiak praktiketako funtzionarioak izendatzen dituena. 22/10/17an argitaratua.