Convocatoria:

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

 

Ebazpena, 2021eko otsailaren 12koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartzen duena eta gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritzako azpieskalan, sarrerako kategorian, barne-sustapenaren bidez sartzeko hautaproben lehen ariketa egiten dela iragartzen duena (2020ko abenduaren 16ko Ebazpenaren bidez egin zen deialdia).

 

Onartuen behin-behineko zerrenda (I. eranskina). 2021eko otsailaren 20an argitaratua.
 

Baztertuen behin-behineko zerrenda (II. eranskina). 2021eko otsailaren 20an argitaratua.

 

Eskaerak zuzentzeko jarraibideak. 2021eko otsailaren 20an argitaratua.

 

Kronograma. 2021eko otsailaren 20an argitaratua.

 

Ebazpena, 2021eko otsailaren 26koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritzako azpieskalan, sarrera-kategorian, barne-sustapenaren bidez sartzeko hautaproben epaimahai kalifikatzailea izendatzen duena.

 

Ebazpena, 2021eko martxoaren 24koa, Herri Administrazioko Institutu Nazionalarena, gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan, sarrera-kategorian, barne-sustapenaren bidez sartzeko onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duena, 2020ko abenduaren 16ko Ebazpenaren bidez deitua.

 

2021eko martxoaren 24ko Ebazpenak honako hauek garatzen ditu: lehen ariketa egiteko ordua, eguna eta tokia, ikastetxean sartzeko txandak, Covid-19 protokoloa eta erantzukizunpeko adierazpena. Horiek guztiak behar bezala beteta eta sinatuta eraman beharko dira ariketa egiten den egunean.

 

Onartuen behin betiko zerrenda (I. eranskina). 2021eko martxoaren 29an argitaratua.

 

Lehen ariketa:

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea. 2021/03/29an argitaratua.

Lehenengo ariketaren gutun-azalak irekitzeko ekitaldi publikoaren eguna, ordua eta tokia. 2021/05/20an argitaratua.

COVID-19 erantzukizunpeko adierazpena. 2021/05/20an argitaratua.

Lehenengo ariketaren kalifikazioak. 2021/05/27an argitaratua.

BIGARREN ARIKETA:

Bigarren ariketa egiteko eguna, ordua eta tokia. 2021/06/03an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea. 2021/06/09an argitaratua.

Bigarren ariketa egiteko arauen zerrenda. 2021/06/14an argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2021/06/14an argitaratua.

Bigarren ariketaren gutun-azalak irekitzeko ekitaldi publikoaren eguna, ordua eta tokia. 2021/06/29an argitaratua.

Bigarren ariketaren kalifikazioak. 2021/07/02an argitaratua.

Lehiaketa fasea:

Lehiaketa-fasearen puntuazioa. 2021/07/22an argitaratua.

Hautaketa-prozesua gainditu eta gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda. 2021/07/23ean argitaratua.

Ebazpena, 2021eko uztailaren 27koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-azpieskalan, sarrera-kategorian, barne-sustapenaren bidez sartzeko hautaprobak gainditu dituztenen zerrenda argitaratzen duena.

Praktiketako funtzionario izendatzeko agindua. 2021/08/02an argitaratua.

Karrerako funtzionario izendatzeko agindua. 2021/26/11-an argitaratua.

Karrerako funtzionario izendapeneko hutsen zuzenketa. 2021/26/11-an argitaratua.