Convocatoria:

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

 

Ebazpena, 2021eko otsailaren 12koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartzen duena eta gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritzako azpieskalan, sarrerako kategorian, barne-sustapenaren bidez sartzeko hautaproben lehen ariketa egiten dela iragartzen duena (2020ko abenduaren 16ko Ebazpenaren bidez egin zen deialdia).

 

Onartuen behin-behineko zerrenda (I. eranskina). 2021eko otsailaren 20an argitaratua.
 

Baztertuen behin-behineko zerrenda (II. eranskina). 2021eko otsailaren 20an argitaratua.

 

Eskaerak zuzentzeko jarraibideak. 2021eko otsailaren 20an argitaratua.

 

Kronograma. 2021eko otsailaren 20an argitaratua.

 

Ebazpena, 2021eko otsailaren 26koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritzako azpieskalan, sarrera-kategorian, barne-sustapenaren bidez sartzeko hautaproben epaimahai kalifikatzailea izendatzen duena.