Idazkaritza-Kontuhartzailetza

 Deia eta Ebazpenak

Deialdia HAP/1500/2016

Ebazpena 29/12/2016

Eranskinak I

Ebazpena (22/10/2016)

Eranskinak I

Berrikuspen Denbora Urtarrila 15, 2017.

OHAR

 

Ebazpena (28/10/2016)

 

Aurkaria banaketa ikasgela arabera

 

Lehen ariketa

Irakurketen deiak: Auzitegi 1

-Gainditutakoen zerrenda

Irakurketen deiak: Auzitegi 2

-Gainditutakoen zerrenda

 

Bigarren ariketa

Errekurtsoak: Auzitegi 1

-Relación de aprobados

Errekurtsoak: Auzitegi 2

-Relación de aprobados

 

Tercer ariketa

El tercer ejercicio tendrá lugar el sábado 16 de septiembre de 2017, a las 10.00 horas en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública, sito en calle Atocha, nº 106, Madrid.

Ebazpena.-

Auzitegi 1

Auztegi 2

Hizkuntza proba osagarria.- 8 de noviembre de 2017. 10 horas. Instituto Nacional de Administración Pública. Calle Atocha, nº 106.

Hezkuntza proba osagarriaren nota

Tribunal 1

Tribunal 2