Idazkaritza-Kontuhartzailetza. 2017ko Lan Eskaintza Publikoa

Deialdia

Orden HFP/133/2018, de 13 de febrero, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

 

Kronograma orientagarria

 

 

 
 
 
 
Zuzenkeetarako 790 modeloa.
 
 
 

 

Funtzio Publikoko Estatu-Idazkaritzako Ebazpena, 2018ko apirilaren 24koa, aurkari onartu eta kanpo utzi egiten dituen behin betiko zerrenda onartzen duena.

 

Behin betiko onartuen zerrenda.

 

 

Ikasgelen aurkari banaketa

 

 

 

Gutun irekitze publikoaren eguna, ordua eta lekua.

 

TFP/760/2018 Againdua, 2018ko uztailaren izkoa. Honen bidez, Idazkaritza-kortuhartzailetza Eskalako probetan, proba osagarriak egiteko aholkulari espezializatuak hautatzen díra.

 

Lehen ariketaren emaitzak.
1.       Auzitegia.
2.       Auzitegia.
3.       Auzitegia
4.       Auzitegia
2. Ariketa.
2. ariketarako deialdiak.
          Deialdien zerranda zuzendua
             2. ariketaren emaitzak:

                1. Ekainaren 25etik uztailaren 6ra bitarteko asteak

                         1. Auzitegia.
                         2. Auzitegia.
                         3. Auzitegia.
                                -Ekainaren 25, 26 eta 27ko emaitzen argibideak.
                         4. Auzitegia.

2.  Uztailaren 9tik 13ra bitarteko astea.

 

                       1. Auzitegia.

                       2. Auzitegia.

                       3. Auzitegia.

                       4. Auzitegia.

3. Uztailaren 16tik 20ra bitarteko astea

                        1. Auzitegia.

                        2. Auzitegia.

                       3. Auzitegia

                        4. Auzitegia.

4. Uztailaren 23tik 30ra bitarteko astea.

                       1. Auzitegia.

                        2. Auzitegia.

                        3. Auzitegia.

 

5. Uztailaren 30a.

                4. Auzitegia.

 

 

3. ariketa eta hizkuntza ariketa osagarria.

3. ariketa 2018ko irailaren 22an, larunbata, 10:00etan izango da, Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren egoitzan, Madrilgo Atotxa kalean, 106. zenbakian.

                  Ikasgelen aurkari banaketa.

                  Ariketa praktiko gauzatzeko arau zerrenda

                  Ohar informatzailea

Hizkuntza proba osagarria, 2018ko irailaren 22an, larunbata, 16:00etan izango da, Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren egoitzan, Madrilgo Atotxa kalean,106. zenbakian.

   Ikasgelen aurkari banaketa.

 Astelehenean urriren 15, Informazio Oharra da, gutunazalaren irekiera publikoaren, data, ordua eta lekua adieraziz

Gutun irekitze publikoaren eguna, ordua eta lekua 3. ariketa

3.ariketaren emaitzak

1. auzitegia

2. auzitegia

3. auzitegia

4. auzitegia

 Hizkuntza proba osagarriaren emaitzak:

1. Auzitegia.

2. Auzitegia.

3. Auzitegia.

4. Auzitegia.

Onartutako izangai erlazioa eta lortutako puntuazioa

1. Auzitegia.

2. Auzitegia.

3. Auzitegia.

4. Auzitegia.

 

Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren ebazpena, 2018ko azaroaren 12koa, hautatze probak gainditu dituzten zerrenda argitarazten duena.

 

Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren ebazpena, 2018ko azaroaren 26koa, azaroaren 12ko ebazpenan ohartaraziko akatsak zuzentzen dituena.

 Praktiketako funtzionario izendapenaren agindua

Karreko funtzionario izendapenaren agindua. 2019ko azoroaren 8an bidalia.