Secretaría-Intervención. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/374/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

TFP/628/2019 Agindua, ekainaren 5ekoa, oposizio fasearen lehen urtea osptzeko terminoa luzatzen da.

TFP/591/2019 Agindua, ekainaren 3koa, onartutako eta baztertutako behin-behineko zarrenda onartzen duena, eta lehenengo urtea ospatzeko data, ordua eta ospakizuna iragartzen ditu.

Onartukako behin-behineko zerrenda. Argintaratua 2019/06/04.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. Argintaratua 2019/06/04.

Zuzentzeko era. Arginataratua 2019/06/04.

TFP/683/2019 Agindua, ekainaren 20koa, hautazko probetako epaimahaiak izendatzeko eskumena duten tokiko administrazioko funtzionarioen eskalan esku hartzeko idazkena eta esku-hastzearen eskala libreko sarbidea izango da.

TFP/837/2019 Agindua, uztailaren 30ekoa, Toki Administrazioko Ofizialen Eskalako baimena auten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalarako doako sarbidea izateko onartutako eta baztertutako nautaketa probetatik behin betiko harremana aonartzen dueña.zaera nazionala, martxoaren 26ko TFP/374/2019 Aginduak deituta.

Onartutako behin betiko harremana. 2019ko abuztuaren 2an argitaratua.

Baztertuen behin betiko harremana. 2019ko abuztuaren 2an argitaratua.

Lehen ariketa:

Ikasgelen aurkari banaketa. 2019ko abuztuaren 8an argitaratuta.

Lehen ariketaren errekurtsoak. 2019ko irailarar 12an argitaratua.

1. Auzitegia

2. Auzitegia

3. Auzitegia