Secretaría-Intervención. Oferta de Empleo Público 2018

TFP / 374/1919 Agindua, martxoaren 26koa, toki administrazioko funtzionarioek baimen nazionala duten Idazkaritzako Esku-hartzearen Eskalarako doako probak egiteko deialdia egiten duena.

Nota informativa

TFP/628/2019 Agindua, ekainaren 5ekoa, oposizio fasearen lehen urtea osptzeko terminoa luzatzen da.

TFP/591/2019 Agindua, ekainaren 3koa, onartutako eta baztertutako behin-behineko zarrenda onartzen duena, eta lehenengo urtea ospatzeko data, ordua eta ospakizuna iragartzen ditu.

Onartukako behin-behineko zerrenda. Argintaratua 2019/06/04.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. Argintaratua 2019/06/04.

Zuzentzeko era. Arginataratua 2019/06/04.

TFP/683/2019 Agindua, ekainaren 20koa, hautazko probetako epaimahaiak izendatzeko eskumena duten tokiko administrazioko funtzionarioen eskalan esku hartzeko idazkena eta esku-hastzearen eskala libreko sarbidea izango da.

TFP/837/2019 Agindua, uztailaren 30ekoa, Toki Administrazioko Ofizialen Eskalako baimena auten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalarako doako sarbidea izateko onartutako eta baztertutako nautaketa probetatik behin betiko harremana aonartzen dueña.zaera nazionala, martxoaren 26ko TFP/374/2019 Aginduak deituta.

Onartutako behin betiko harremana. 2019ko abuztuaren 2an argitaratua.

Baztertuen behin betiko harremana. 2019ko abuztuaren 2an argitaratua.

TFP/181/2020 Agindua, otsailaren 28koa, auzitegiaren osaera aldatzen duena. Tokiko Administrazioko Funtzionarioen Eskalarako doako sarbideko proba selektiboetako 2 Tokiko Administrazioko Eskala Eskala, martxoaren 26ko TFP/374/2019 Aginduak deituta.

Lehen ariketa:

Ikasgelen aurkari banaketa. 2019ko abuztuaren 8an argitaratuta.

Lehen ariketaren errekurtsoak. 2019ko irailarar 12an argitaratua.

1. Auzitegia

2. Auzitegia

3. Auzitegia

Lehen ariketaren emaitzak. 2019ko abenduaren 17an argitaratuta.

1. Auzitegia

2. Auzitegia

3.  Auzitegia

-Ekintzako kualifikazioen auzitegia 1. Izendatua 

2. Ariketa:

2. Ariketarako deialdiak. 2019ko abenduaren 17an argitaratuta.

1. Auzitegia

2. Auzitegia

3. Auzitegia

Informazio Oharra Eskatzeko deia

 -Ohar informatiboak zuzentzen ditu errekurtsoen hurrenkerari dagokionez

TFP / 301/2020 Agindua, martxoaren 23koa, zeinaren bidez aholkulari espezialistak izendatzen baitira borondatezko proba osagarria burutzeko, Idazkaritzako Esku-hartzearen Eskalako doako sarbidea izateko hautaketa-probak Nazio baimena duten toki administrazioko funtzionarioak, martxoaren 26ko TFP / 374/2019 Aginduak deituta.
2020ko martxoaren 30ean argitaratua

Informazio Oharra, toki administrazioko funtzionarioen eskalarako sarbide librearen baimen nazionalarekin. 2020ko martxoaren 30ean argitaratua

Bigarren dei berriak 3. Epaimahaia. 2020ko maiatzaren 29an argitaratua.

Hirugarren ariketari eta hizkuntza-probari buruzko informazio-oharra. 2020ko ekainaren 5ean argitaratua.

Bigarren Ariketaren Kalifikazioak. 2020ko ekainaren 9an argitaratua.

1. Epaimahaia

2. Epaimahaia

3. Epaimahaia

Hirugarren ariketa eta hizkuntza-proba osagarria

Hirugarren ariketa eta hizkuntza-proba osagarria egiteko eguna, ordua eta tokia. 2020/07/1an argitaratua.

Ariketa praktikoa egiteko arauen zerrenda. 2020/07/1an argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2020/07/1an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea hirugarren ariketarako IEF. 2020/07/1an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea hirugarren ariketarako INAP. 2020/07/1an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea hizkuntzak probatzeko IEF. 2020/07/1an argitaratua.

Oposiziogileak ikasgelaka banatzea hizkuntzak probatzeko INAP. 2020/07/1an argitaratua

1. Auzitegia 2. Auzitegia:

Jarduteko protokoloa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen OEP2018 hautaketa-prozesuak egiteko, COVID-19 delakoaren ondorioz. 2020/07/15an argitaratua.

COVID-19 erantzukizuneko aitorpena. 2020/07/15an argitaratua.

IEF sartzeko arauak, hirugarren ariketa eta hizkuntzen proba osagarria egiteko. 2020/07/15an argitaratua.

3.Auzitegia:

Jarduteko protokoloa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen OEP2018 hautaketa-prozesuak egiteko, COVID-19 delakoaren ondorioz. 2020/07/15an argitaratua.

COVID-19 erantzukizuneko aitorpena. 2020/07/15an argitaratua.

NAPIn sartzeko arauak, hirugarren ariketa eta hizkuntzen proba osagarria egiteko. 2020/07/15an argitaratua.

Hirugarren ariketaren gutun-azalak irekizeko ekitaldi publikoaren eguna, ordu eta tokia. 2020/09/29an argitarutua.

COVID-19 erantzuneko aitorpena. 2020/09/29an argitaratua.

3.ariketaren emaitzak. 2020/10/7an argitaratua.

1. auzitegia

2.auzitegia

3.auzitegia

Hizkuntza proba osagarriaren emaitzak. 2020/10/9an argitaratua.

1.auzitegia

2.auzitegia

3.auzitegia

Onartutako izangai arlaziuna eta lortutako puntuazio. 2020/10/9an argitaratua.

1.auzitegia

2.auzitegia

3.auzitegia

Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Lurralde Politikarako eta Funtzio Publikorako Estatu Idazkaritzarena, gainditu dutenen zerrenda argitaratzen duena.

Praktiketako funtzionario izendatzeko agindua. 2020ko abenduaren 21ean argitaratua.

Karrerako funtzionario izendatzeko agindua. 2021/26/11-an argitaratua.