Secretaría-Intervención. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/374/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

TFP/628/2019 Agindua, ekainaren 5ekoa, oposizio fasearen lehen urtea osptzeko terminoa luzatzen da.

TFP/591/2019 Agindua, ekainaren 3koa, onartutako eta baztertutako behin-behineko zarrenda onartzen duena, eta lehenengo urtea ospatzeko data, ordua eta ospakizuna iragartzen ditu.

Onartukako behin-behineko zerrenda. Argintaratua 2019/06/04.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. Argintaratua 2019/06/04.

Zuzentzeko era. Arginataratua 2019/06/04.