Secretaría-Intervención. Acceso Libre. OEP 2019.

Convocatoria

Ebazpena, 2021eko ekainaren 29koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-kontuhartzailetzako azpieskalan askatasunez sartzeko hautaproben deialdia egiten duena.

INFORMAZIO-OHARRA. 2021/07/2an argitaratua.

HFP/955/2021 Agindua, irailaren 8koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-kontuhartzailetza azpieskalan sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzen duena, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2021/09/13an argitaratua.

2021/09/24an argitaratutako kronograma.

HFP/1100/2021 Agindua, urriaren 7koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalara sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako epaimahaia izendatzen duena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

HFP/1127/2021 Agindua, urriaren 14koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan sartzeko hautaproben lehenengo ariketaren data, ordua eta lekua iragartzen dituena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitutako onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2021/18/10-an argitaratua.

HFP/1256/2021 Agindua, azaroaren 12koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan askatasunez sartzeko hautaprobetako epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

HFP/13/2022 Agindua, urtarrilaren 12koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalara sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena. Deialdia 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez egin zen.

HFP/129/2022 Agindua, otsailaren 23koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan sartzeko hautaproben epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena, sarbide libreko sistema orokorraren bidez, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deituak.

HFP/403/2022 Agindua, maiatzaren 4koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan askatasunez sartzeko hautaproben borondatezko proba osagarria egiteko aholkulari espezialistak izendatzen dituena, Funtzio Publikoaren Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deituak. Argitaratua 2022/05/06.

Lehenengo ariketa:

Oposiziogileen banaketa ikasgelen arabera. 2021/18/10-an argitaratua.

Gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan sarrera librea izateko hautaketa-probetarako lehen ariketa egiteko ezohiko deialdia, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua. 2021/23/11-an argitaratua.

Lehenengo Ariketarako deiak (Saio bakoitzean izangaien deialdi-ordena aldatu ahal izango da.):

Lehenengo ariketaren kalifikazioak. 2022/02/24an argitaratua.

Bigarren ariketa:

Bigarren ariketarako deiak (saio bakoitzean izangaien deialdi-ordena alda daiteke):

Bigarren ariketaren kalifikazioak. 2022/05/24an argitaratua.

Bigarren ariketaren kalifikazioak aldatzea. 2022/05/25ean argitaratua.

Hirugarren Ariketa eta Hizkuntzen Proba Osagarria:

Hirugarren ariketa eta hizkuntzen proba osagarria egiteko eguna, ordua eta lekua. 2022/05/20 an argitaratua.

Oposiziogileen banaketa, hirugarren ariketarako gelen eta hizkuntzen proba osagarriaren arabera, Zerga Ikasketen Institutuan (IEF). 2022/06/01ean argitaratua.

Ariketa praktikoa egiteko arauen zerrenda. 2022/06/02 ean argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2022/06/02 ean argitaratua.

Ariketa praktikoa egiteko arauen zerrenda aldatzea. 2022/06/06-an argitaratua.

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2022/07/11-an argitaratua.

Hirugarren ariketaren kalifikazioak. 2022/07/21an argitaratua

Hizkuntza proba osagarriaren emaitzak. 2022/07/28 an argitaratua.

Onartutako izangai arlaziuna eta lortutako puntuazio.2022/07/29 an argitaratua.

HFP/795/2022 Agindua, abuztuaren 6koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan sartzeko hautaprobak gainditu dituztenen zerrenda argitaratzen duena. Proba horiek Funtzio Publikoaren Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitu ziren.

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren Agindua, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalan Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan sartzeko hautaketa-prozesuko oposizio-fasea gainditu duten izangaiak praktiketako funtzionarioak izendatzen dituena. 22/10/18an argitaratua.