Secretaría-Intervención. Acceso Libre. OEP 2019.

Convocatoria

Ebazpena, 2021eko ekainaren 29koa, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiarena, gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-kontuhartzailetzako azpieskalan askatasunez sartzeko hautaproben deialdia egiten duena.

INFORMAZIO-OHARRA. 2021/07/2an argitaratua.

HFP/955/2021 Agindua, irailaren 8koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-kontuhartzailetza azpieskalan sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzen duena, Funtzio Publikoko Idazkaritza Nagusiaren 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Baztertuen behin-behineko zerrenda. 2021/09/13an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2021/09/13an argitaratua.

2021/09/24an argitaratutako kronograma.

HFP/1100/2021 Agindua, urriaren 7koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalara sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako epaimahaia izendatzen duena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

HFP/1127/2021 Agindua, urriaren 14koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan sartzeko hautaproben lehenengo ariketaren data, ordua eta lekua iragartzen dituena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitutako onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin betiko zerrenda. 2021/18/10-an argitaratua.

HFP/1256/2021 Agindua, azaroaren 12koa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan askatasunez sartzeko hautaprobetako epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua.

Lehenengo ariketa:

Oposiziogileen banaketa ikasgelen arabera. 2021/18/10-an argitaratua.

Gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan sarrera librea izateko hautaketa-probetarako lehen ariketa egiteko ezohiko deialdia, 2021eko ekainaren 29ko Ebazpenaren bidez deitua. 2021/23/11-an argitaratua.

Lehenengo Ariketarako deiak (Saio bakoitzean izangaien deialdi-ordena aldatu ahal izango da.):