Convocatoria: HFP/1076/2022 Agindua, azaroaren 7koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-kontuhartzailetza azpieskalan sarrera libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaketa-probetarako deialdia egiten duena.

Informazio-oharra. 2022/11/11n argitaratua.

Kronograma. 2022/11/11-an argitaratua.

HFP/9/2023 Agindua, urtarrilaren 8koa, azaroaren 7ko HFP/1076/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen Eskalako Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan sarrera irekiko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaproben epaimahaia izendatzen duena.

HFP/21/2023 Agindua, urtarrilaren 5ekoa, azaroaren 7ko HFP/1076/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-kontuhartzailetza azpieskalan sarrera irekiko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetan onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2023ko urtarrilaren 16an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2023ko urtarrilaren 16an argitaratua.

Zuzentzeko informazio-oharra. 2023/01/18an argitaratua.

KRONOGRAMA. 2023ko martxoaren 10ean argitaratua.

HFP/250/2023 Agindua, martxoaren 10ekoa, gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko Funtzionarioen Eskalan Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan sarrera irekiko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako lehen ariketa egiteko eguna, ordua eta lekua iragartzen dituena, azaroaren 7ko HFP/1076/2022 Aginduaren bidez deituak.

Onartuen behin betiko zerrenda (I. eranskina). 2023ko martxoaren 14an argitaratua.

HFP/519/2023 Agindua, maiatzaren 23koa, azaroaren 7ko HFP/1076/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen Eskalan Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan sarrera libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako Epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena.

HFP/628/2023 Agindua, ekainaren 15ekoa, azaroaren 7ko HFP/1076/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioen Eskalan Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan sarrera libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako Epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena.

Lehenengo ariketa:

Oposiziogileen banaketa gelaka. 2023/03/14an argitaratua.

Lehenengo ariketarako deialdiak (Izangaien deialdi-hurrenkera aldatu ahal izango da saio bakoitzean):

Lehenengo ariketako kalifikazioak. 2023/06/08-an argitaratua

 

Bigarren ariketa:


Bigarren ariketarako deialdiak (Izangaien deialdi-hurrenkera aldatu ahal izango da saio bakoitzean):