Egoitza elektronikoaren baliozkotze sistema

6.1 d) artikuluan 1671/2009 Errege Dekretuak dioenez (azaroaren 6koak, zeinaren bitartez garatzen baita neurri batean 11/2007 Legea, zerbitzu publikoetarako herritarren sarbide elektronikoari buruzkoa), egoitza elektroniko orotan egongo da eskuragarri egoitzaren ziurtagiriak baliozkotzeko sistema bat, zuzenean eta doan.

Herri Administrazioaren Institutu Nazionalaren (INAP) egoitza elektronikoaren ziurtagiriaren baliozkotasuna egiaztatzeko, Lurralde Politikako eta Administrazio Publikoetako Ministerioak VALIDE plataforma zuzenean eta doan eskaintzen du.

Esteka honek VALIDe plataformara darama