Declaración de accesibilidade

Política de accesibilidade

A sede electrónica do Instituto Nacional de Administración Pública (en diante, INAP) foi deseñada co obxectivo de que todas as persoas poidan navegar polos seus contidos sen encontrar dificultades no acceso.

A política de accesibilidade aplicada polo INAP está aliñada coas esixencias do Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro, por que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Cumprimento de estándares

Os sitios web das administracións públicas teñen o deber de cumprir os criterios de accesibilidade indicados na norma nacional UNE 139803:2012, que tomou como punto de partida para a súa realización as Directrices para a accesibilidade dos contidos na  web 2.0 (WCAG 2.0) da Iniciativa para a Accesibilidade Web (WAI), do Consorcio da Web (W3C). 

Excepcións

O INAP ten como obxectivo principal que a súa sede sexa todo o accesible e usable posible. Por iso, deseñouse adaptándose aos estándares e normativas vixentes en relación coa accesibilidade. Non obstante, é posible que encontre páxinas ou contidos que non se adaptan ao 100% a estes estándares, xa que algunhas das seccións contidas na sede están en proceso de adecuación e mellora. 

Se experimenta algunha dificultade no acceso á información contida nesta sede, por favor, contacte connosco. Realizaremos as melloras necesarias o máis axiña posible.

Actualizado

1 de xuño de 2014 

Contacto

Se encontra algún tipo de dificultade de accesibilidade ou usabilidade na súa visita á sede electrónica do INAP ou quere facernos algunha suxestión ao respecto, pode contactar co administrador da sede a través do enderezo de correo electrónico webmaster@inap.es. A súa experiencia persoal pode contribuír de forma importante á progresiva mellora da sede.