Guía de navegación da sede electrónica

A sede electrónica do Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) deseñouse cunha estrutura de contidos e un sistema de navegación baseados en garantir a máxima usabilidade e accesibilidade para o usuario.

Co fin de pór a disposición dos usuarios unha pequena guía de navegación, a continuación explícase brevemente como se organizan os contidos da sede electrónica do INAP.

A páxina principal mostra as seguintes opcións de contidos

Servizos electrónicos e procedementos electrónicos

Portal do alumnado

Portal do formador

Información de cursos e inscrición

Servizo de Información ao Opositor (SIO)

Portal FEDAP (Formación para o Emprego das Administracións Públicas)

Solicitude de bolsas e axudas

Queixas, suxestións, recursos e reclamacións

Procesos selectivos

Ofrécese toda a información que debe ser publicada en taboleiro de anuncios sobre os procesos selectivos xestionados polo INAP 

Bolsas e axudas

Proporciónase toda a información que debe ser publicada en taboleiro de anuncios das convocatorias de bolsas e premios xestionados polo INAP 

Bolsas de formación

Bolsas de promoción interna

Bolsas de relacións internacionais

Premios

Proxectos de investigación

Portal FEDAP (Formación para o Emprego das Administracións Públicas)

 Portal para uso exclusivo dos promotores de formación das administracións públicas

Perfil do contratante

Contén a información actualizada sobre as licitacións do INAP, segundo o que se dispón no artigo 42 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público