Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat. Oferta d'Ocupació Pública 2014 - Promoció interna 

Convocatòria (BOE 28-8-14)

Convocatòria (bases comunes)

Convocatòria (Annex I)

Correcció d'errors (BOE 30-9-14)

Certificat de requisits i mèrits. Annexo VIII, Annexo IX, Annexo X

 

Nombre de places:

  • Promoció interna: 63
  • Accés base específica 5 (G): 6
  • Accés base específica 5 (I): 31

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntes més freqüents:

Requisits dels candidats

Llista d'admesos i exclosos

Data d'examen

Fase de concurs