Escala de Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional

Exercicis de convocatòries anteriors

Información sobre los procesos selectivos vigentes

Información específica de cada subescala: 

Convocatoria 2016

Calendari provisional

  • Intervenció-Tresoreria categoria d'entrada 2016
  • Intervenció-Tresoreria categoria superior 2016
  • Secretaría, categoría d'entrada 2016
  • Secretaría, categoría superior 2016
  • Secretaria-Intervenció 2016

Acreditació d'assistència i altres

 

Convocatoria 2015

Informació Cursos Selectius

Informació Cursos Selectius SE

Informació Cursos Selectius IT

 

Convocatoria 2014

Resolució per la qual es nomenen funcionaris en pràctica.