Convocatoria :

HFP/1329/2022 Agindua, abenduaren 29koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesurako deialdia egiten duena.

Informazio-oharra. 2022/12/30ean argitaratua.

Kronograma. 2022/12/30ean argitaratua.

Informazio-oharra. 2022/12/30ean argitaratua

HFP/29/2023 Agindua, urtarrilaren 13koa, abenduaren 29ko HFP/1329/2022 Aginduan egindako hutsak zuzentzen dituena. Agindu horren bidez, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko, Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan (sarrera-kategoria) aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesurako deialdia egiten da.

Ohiko galderak. 2023/17/01-an argitaratua.

IV. eranskinaren eredua. 2023/17/01-an argitaratua.

HFP/244/2023 Agindua, martxoaren 8koa, abenduaren 29ko HFP/1329/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan (sarrera-kategoria) aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuan onartu eta baztertutakoen zerrenda onartzeko epea luzatzen duena.

HFP/364/2023 Agindua, apirilaren 5ekoa, abenduaren 29ko HFP/1329/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrerako kategorian, aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesutik kanpo utzitako eta onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2023/04/14an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2023/18/04-an argitaratua.

HFP/586/2023 Agindua, ekainaren 8koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrerako kategorian, aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuko epaimahaia izendatzen duena, abenduaren 29ko HFP/1329/2022 Aginduaren bidez deitua.

HFP/637/2023 Agindua, ekainaren 19koa, abenduaren 29ko HFP/1329/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalara, sarrerako kategoriara, aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuko Epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena.

HFP/1046/2023 Agindua, irailaren 18koa, abenduaren 29ko HFP/1329/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalara, sarrerako kategoriara, aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuko epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena.

HFP/616/2023 Agindua, ekainaren 13koa, onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda onartzen duena, eta abenduaren 29ko HFP/1329/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalara sartzeko Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan (sarrera-kategoria) aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesua egiteko eguna, ordua eta lekua iragartzen dituena.

Onartuen behin betiko zerrenda (I. eranskina). 2023/06/15ean argitaratua.

Ekitaldi bakarra:

Oposiziogileen banaketa gelaka. 2023/06/15ean argitaratua:

- Oposiziogileen banaketa gelaka. Zientzia Fakultatea. UAM. 2023/06/15ean argitaratua..

- Oposiziogileen banaketa gelaka. INAP. 2023/06/15ean argitaratua.

Ariketa egiteko arauen zerrenda. 2023/21/06-an argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2023-06-21an argitaratua.

Planoak eta fakultateetarako sarbideak

  1. CIENCIAS
  2. FILOSOFÍA
  3. PROFESORADO

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2024/02/13-an argitaratua.

Lehiaketa-oposizio sistemaren ariketako kalifikazioak2024/02/26-an argitaratua.