Convocatoria: HFP/1077/2022 Agindua, azaroaren 7koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan sarrera libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaketa-probetarako deialdia egiten duena.

Informazio-oharra. 2022/11/11n argitaratua.

Kronograma. 2022/11/11-an argitaratua.

HFP/5/2023 Agindua, urtarrilaren 8koa, azaroaren 7ko HFP/1077/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan sarrera libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaproben epaimahaia izendatzen duena.

HFP/22/2023 Agindua, urtarrilaren 5ekoa, azaroaren 7ko HFP/1077/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalako Kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan sarrera irekiko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetan onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2023ko urtarrilaren 16an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2023ko urtarrilaren 16an argitaratua.

Zuzentzeko informazio-oharra. 2023/01/18an argitaratua.

HFP/199/2023 Agindua, otsailaren 28koa, urtarrilaren 8ko HFP/5/2023 Aginduan egindako hutsak aldatu eta zuzentzen dituena. Agindu horren bidez, azaroaren 7ko HFP/1077/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrerako kategorian, sarrera libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaproben epaimahaia izendatu zen.

KRONOGRAMA. 2023ko martxoaren 10ean argitaratua.

HFP/249/2023 Agindua, martxoaren 10ekoa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako kontu-hartzailetza-Diruzaintza azpieskalan, sarrerako kategorian, sarrera libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaprobetako lehen ariketa egiteko eguna, ordua eta lekua iragartzen dituena, azaroaren 7ko HFP/1077/2022 Aginduaren bidez deituak.

Onartuen behin betiko zerrenda (I. eranskina). 2023ko martxoaren 14an argitaratua.

Lehenengo ariketa:

Oposiziogileen banaketa gelaka. 2023ko martxoaren 14an argitaratua.

 

Lehenengo ariketarako deialdiak (Izangaien deialdi-hurrenkera aldatu ahal izango da saio bakoitzean):

Lehenengo ariketako kalifikazioak. 2023/22/06-an argitaratua

Bigarren ariketa:


Bigarren ariketarako deialdiak (Izangaien deialdi-hurrenkera aldatu ahal izango da saio bakoitzean):
2023ko ekainaren 26tik uztailaren 12ra bitarteko deialdiak. 2023/06/22an argitaratua.

• Deialdiak 2023ko uztailaren 17tik irailaren 4ra. 2023/07/05ean argitaratua.

• 2023ko irailaren 5etik 29ra bitarteko deiak. 2023/07/19an argitaratua.

• 2023ko urriaren 2tik 27ra bitarteko deiak. 2023/09/18an argitaratua.

2. ariketako kalifikazioak. 2023/02/11-an argitaratua.

Hirugarren ariketa:

Hirugarren ariketa egiteko eguna, ordua eta lekua. 2023ko azaroaren 3an argitaratua.

Hirugarren ariketa praktikoa egiteko arauen zerrenda. 2023/08/11-an argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2023/08/11-an argitaratua.

Oposiziogileen banaketa gelaka. 2023/13/11-an argitaratua

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2023/12/5-an argitaratua.