Aplikazio orokorra, eskabideak orokorrak, kexak, iradokizunak, errekurtsoak eta alegacioak

 Zerbitzu horri esker, INAPeko zerbitzuen erabiltzaileek eskabideak orokorrak, kexak, iradokizunak, errekurtsoak eta alegacioak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu edota horien jarraipena egin ahal izango dute.

Autentifikaziorako, zerbitzu horrek legeak ezarritako sinadura elektronikoko sistemak erabiltzea eskatzen du; hain zuzen, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena duen 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoa, bere 13.2. artikuluan ezartzen dituenak. Gainera, zerbitzu elektroniko honen bitartez aurkeztutako eskabidea orokorra, kexa, iradokizun eta errekurtso interesdunaren sinadura elektronikoarekin izenpeturik egon beharko dira.

Ondorio horietarako, ondoko terminoak honela definitzen dira:

  • Eskabidea orokorra: INAP-i eskaera interesatuaren interes legitimoa aztertzeko edo gauzatzeko.
  • Kexa: INAPek edo bertako langileek burututako ekintzen edo burutu gabekoen aurka protesta egitea; bereziki, Institutuaren zerbitzu agirietan jasotako konpromisoetako ekintzei dagozkienak.
  • Iradokizuna: INAPi bere zerbitzuak hobetzeko asmoarekin bidaltzen zaion proposamena; bereziki, Institutuaren zerbitzu agirietan adierazitakoak.
  • Errekurtsoa: izaera administratiboa duen izapidea, 39/2015 Legearen, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena 47. eta 48. artikuluetan jasotako deuseztasuneko edo deuseztagarritasuneko edozein kausatan oinarria duena eta ebazpenen edo izapidetze-egintzen aurka zuzentzen dena, azken hauek gaiaren mamiaz erabakitzen badute, zuzenean edo zeharka; prozedura aurrera egin ezinik uzten badute; edo defentsa-gabezia sortzen badute edo eskubide eta bidezko interesetan kalte konponezina sortzen badute.

Eskabidea orokorra, kexa, iradokizuna edo errekurtsoa edo eginda, erabiltzaileak aurkeztu izanaren froga jasoko du bide beretik, zerbitzu elektronikotik. Jarraian, dagokion prozedura abiatuko da, araubidearen arabera.

Aplikazio orokorra, eskabideak orokorrak, kexa, iradokizun, errekurtso eta alegacioak zerbitzuan sartzea