Convocatoria:

 

HFP/1330/2022 Agindua, abenduaren 29koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesurako deialdia egiten duena.

Informazio-oharra. 2022/12/30ean argitaratua.

Kronograma. 2022/12/30ean argitaratua.

Informazio-oharra. 2022/12/30ean argitaratua

HFP/27/2023 Agindua, urtarrilaren 13koa, abenduaren 29ko HFP/1330/2022 Aginduan egindako hutsak zuzentzen dituena. Agindu horren bidez, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesurako deialdia egiten da.

Ohiko galderak. 2023/17/01-an argitaratua.

IV. eranskinaren eredua. 2023/17/01-an argitaratua.

HFP/243/2023 Agindua, martxoaren 8koa, abenduaren 29ko HFP/1330/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalara sartzeko Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuan onartu eta baztertutakoen zerrenda onartzeko epea luzatzen duena.

HFP/362/2023 Agindua, apirilaren 5ekoa, abenduaren 29ko HFP/1330/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalara sartzeko Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesutik kanpo utzitako eta onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2023/04/14an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2023/18/04-an argitaratua.

HFP/584/2023 Agindua, ekainaren 8koa, abenduaren 29ko HFP/1330/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesua kalifikatzeko epaimahaia izendatzen duena.

HFP/794/2023 Agindua, uztailaren 12koa, abenduaren 29ko HFP/1330/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuko epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena.

HFP/966/2023 Agindua, abuztuaren 3koa, abenduaren 29ko HFP/1330/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuko Epaimahai kalifikatzailearen osaera aldatzen duena.

HFP/1074/2023 Agindua, irailaren 25ekoa, abenduaren 29ko HFP/1330/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalara sartzeko Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuko epaimahai kalifikatzailearen akatsak zuzendu eta osaera aldatzen duena.

HFP/614/2023 Agindua, ekainaren 13koa, onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda onartzen duena, eta abenduaren 29ko HFP/1330/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalara sartzeko Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesua egiteko eguna, ordua eta lekua iragartzen dituena.

Onartuen behin betiko zerrenda (I. eranskina). 2023/06/15ean argitaratua.

Ekitaldi bakarra:

Oposiziogileen banaketa gelaka. 2023/06/15ean argitaratua:

- Oposiziogileen banaketa gelaka. Filosofia Fakultatea. UAM. 2023/06/15ean argitaratua.
- Oposiziogileen banaketa gelaka. INAP. 2023/06/15ean argitaratua.

Ariketa egiteko arauen zerrenda. 2023-06-20an argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2023-06-20an argitaratua.

Planoak eta fakultateetarako sarbideak

  1. CIENCIAS
  2. FILOSOFÍA
  3. PROFESORADO

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2024/03/13-an argitaratua.

Lehiaketa-oposizio sistemaren ariketako kalifikazioak2024/04/25-an argitaratua.

Eranskina.- Lehiaketa-oposizio sistemaren lehiaketa faseko merezimenduen behin-behineko balorazioaren akta. 2024/05/27an argitaratua.

Oposizio-lehiaketaren sistemaren lehiaketa-faseko merezimenduen baremaziorako behin-behineko zerrendei alegazioak aurkezteari eta zuzenketak egiteari buruzko informazio-oharra. 2024/05/27an argitaratua.