Corpo Xeral Auxiliar da Administración do Estado. Oferta de Emprego Público 2014 - Promoción interna 

Convocatoria (BOE 28-8-14)

Convocatoria (bases común)

Convocatoria (Anexo I)

Corrección de erros (BOE 30-9-14)

Certificado de requisitos e méritos. Anexo VIII, Anexo IX, Anexo X

 

Número de prazas:

  • Promoción interna: 63
  • Acceso Base Específica 5 (X): 6
  • Acceso Base Específica 5 (I): 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas máis frecuentes:

Requisitos dos candidatos

Listaxe de admitidos e excluídos

Data de exame

Fase de concurso