Corpo Superior de Administradores Civís do Estado. Oferta de Emprego Público 2014 - Ingreso libre

 

Número de prazas: 

  •  Acceso xeral: 19
  • Acceso base específica 8: 1

 Convocatoria (BOE 27-8-14)

 

Nota do Tribunal

Nota do Tribunal (13-10-14)

Nota do Tribunal (17-10-14,primer ejercicio)

 

Resolución (listaxes provisionais de admitidos e excluídos): BOE 22-10-14

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas máis frecuentes:

Requisitos dos candidatos

Listaxe de admitidos e excluídos

Data de exame