Escala de Funcionarios da Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional 

Exercicios anteriores convocatorias

Información sobre os procesos selectivos vixentes

Información específica de cada subescala: 

Convocatoria 2016

Calendario provisional

  • Intervención-Tesourería, categoría de entrada 2016
  • Intervención-Tesourería, categoría superior 2016
  • Secretaría, categoría de entrada 2016
  • Secretaría, categoría superior 2016
  • Secretaría-Intervención 2016

Acreditación de asistencia e outro

O acceso a 790

 

Convocatoria 2015

Información Cursos selectivos

Información Cursos selectivos SE

Información Cursos selectivos IT

 

Convocatoria 2014

Resolución que os funcionarios implementado son nomeados.