Perfil do contratante

Segundo o artigo 53 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade nos casos esixidos por dita Lei ou por outras normas autonómicas de desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, os órganos de contratación difundirán, a través de Internet, o seu perfil de contratante.

Datos xerais

Organización Contratante: Administración Xeral do Estado

Nome do Órgano de Contratación: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), adscrito ao Ministerio de Facenda e Función Pública

CIF: Q2811002A

Actividade: Servizos de carácter xeral

Contacto

Xerencia do INAP

C/ Atocha, 106, C.P.: 28012. Madrid, España

Teléfonos: 912739180-9284

Fax: 912739270

Horario: de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres.

Email: contratacion@inap.es

Mesa de contratación do organismo (Resolución do 18/09/2009, BOE do 08/10/2009)

Horario do rexistro do INAP para presentación de ofertas:

De 9.00 a 17.30 horas de luns a venres. Sábados de 9.00 a 14.00 horas.

Entre o 5 de xuño e o 15 de setembro o horario de rexistro será de 8.00 a 15.00 horas de luns a venres e de 9.00 a 14.00 horas os sábados.

Codificación DIR-3 de las unidades del INAP

 1. Oficina contable: EA0011729 Instituto Nacional de Administración Pública
 2. Órganos gestores:
  EA0011730 Dirección
  EA0011731 Centro de Estudios y Gestión del Conocimiento
  EA0018081 Departamento de Innovación Pública
  EA0011733 Gerencia
  EA0011736 Subdirección de Aprendizaje
  EA0011737 Subdirección de Formación Local
  EA0011738 Subdirección de Selección
 3. Unidades Tramitadoras:
  EA0011734 Habilitación material del INAP
  EA0011735 Unidad de Contratación y Régimen Económico del INAP (Contratos)

Licitacións

Pode consultar as nosas licitacións públicas na Plataforma de Contratación do Estado