Cos General Administratiu de l'Administració de l'Estat. Oferta d'Ocupació Pública 2014 - Promoció interna 

Convocatòria (BOE 28-8-14)

Convocatòria (bases comunes)

Convocatòria (Annex II)

Programa

Correcció d'errors (BOE 30-9-14)

Certificat de requisits i mèrits. Annexo XI, Annexo XII

 

Nombre de places:

  • Promoció interna : 108
  • Accés base específica 5: 6

Resolució (llistes provisionals d'admesos i exclosos)

Dia, hora i lloc del primer exercici

Llistats

Admesos

 

Exclosos

Causes d'exclusió

 

Resolució (llistes definitives d'admesos i exclosos)

 

 

 Llistats

Admesos

 

Exclosos

Primer exercici

Criteris de correcció, valoració i superació

·       Plantilla provisional de respostes. Qüestionari

 

Podran realitzar al•legacions a través de l'adreça de correu electrònicps@inap.es

 

 

Preguntes més freqüents:

 

Fase de concurs