Exercicis de convocatòries anteriors

Intervenció-Tresoreria categoria d'entrada 

 • Convocatoria 2014

Primer exercici: Accés lliure / Promoció Interna

Segon exercici: Promoció Interna

Tercer exercici: Accés lliure

 • Convocatoria 2015

Primer exercici: Accés lliure / Promoció Interna

Segon exerciciPromoció Interna

Tercer exercici: Accés lliure

Convocatoria 2016

Primer exercici:

Segon exercici: Promoció interna

Tercer exercici: Accés lliure

Convocatoria 2017

Primer exercici: Accés lliure

Tercer exercici: Accés lliure

Convocatoria 2017-2018: Promoció interna

Primer exercici

Segon exercici

 Convocatoria 2018. Accés lliure

Primer exercici

Tercer exercici

Convocatoria 2019: Promoció Interna

Primer exercici

Segon exercici

Convocatoria 2019: Accés lliure

Primer exercici

Tercer exercici

Convocatoria 2020, 2021 i 2022: Promoció Interna

Exercici únic

Convocatoria 2020, 2021 i 2022: Accés lliure

Primer exercici

Tercer exercici

Convocatoria 2022: Estabilització

Exercici únic

Intervenció-Tresoreria categoria superior 

 • Convocatoria 2015

Primer exercici

 • Convocatoria 2016, 2017 y 2018

Exercici

 • Convocatoria 2019 y 2020.

Exercici

 • Convocatoria 2021 y 2022.

Exercici

Secretaría, categoría d'entrada 

 • Convocatoria 2014

Primer exerciciAccés lliure / Promoció Interna

Segon exercici: Promoció Interna

Tercer exercici: Accés lliure

 • Convocatoria 2015

Primer exercici: Accés lliure / Promoció Interna

Segon exercici: Promoció Interna

Tercer exercici: Accés lliure

Convocatoria 2016

Primer exercici::

Segon exercici: Promoció interna

Tercer exercici: Accés lliure

Convocatoria 2017

Primer exercici: Accés lliure

 Tercer exercici: Accés lliure

Convocatoria 2017-2018: Promoció interna

Primer exercici

Segon exercici

Convocatoria 2018. Accés lliure

Primer exercici

Tercer exercici

Convocatoria 2019: Promociò Interna.

Primer exercici

Segon exercici

Convocatoria 2019: Accés lliure

Primer exercici

Tercer exercici

Convocatoria 2020, 2021 y 2022: Accés lliure

Primer exercici

Tercer exercici

Convocatoria 2020, 2021 y 2022:Promociò interna

Exercici únic

Convocatoria 2022: Estabilització

Exercici únic

Secretaría, categoría superior

 • Convocatoria 2015

Primer exercici

 •  Convocatoria 2016, 2017 y 2018.

Exercici

 • Convocatoria 2019 y 2020.

Exercici

 • Convocatoria 2021 y 2022.

Exercici

Secretaria-Intervenció 

 • Convocatoria 2014

Primer exercici

Tercer exercici

 • Convocatoria 2015

Primer exercici

Tercer exercici

 • Convocatoria 2016

Primer exercici

 •  Convocatoria 2017

Primer exercici

Tercer exercici

 • Convocatoria 2018

Primer exercici

Tercer exercici

 • Convocatoria 2019

Primer exercici

Tercer exercici

 • Convocatoria 2020, 2021, 2021

Primer exercici

Tercer exercici

 • Convocatoria 2022: Estabilització

Exercici únic

Rectificació d'errors