Activitats formatives de l'INAP - Sol·licitud electrònica

Utilitzeu els diferents criteris de cerca per accedir a les activitats formatives de l'INAP que puguin ser objecte del vostre interès. Podeu accedir a una fitxa descriptiva d'aquestes i, si escau, inscriure-us electrònicament.

Accés al servei: http://buscadorcursos.inap.es/#

Els cursos de formació per a Iberoamèrica no es troben disponibles al cercador de cursos. Podeu accedir a tota la informació a l'apartat corresponent d'Internacional