Seu electrònica de l'INAP

La seu electrònica de l'Institut Nacional d'Administració Pública, creada mitjançant la Resolució de 15 de març de 2010, és la pàgina d'accés a aquelles actuacions, procediments i serveis per als quals es requereix la identificació del ciutadà o de l'INAP, amb la finalitat d'oferir les garanties oportunes en l'àmbit de l'administració electrònica.

 

Taulers d'anuncis

D'acord amb el que preveu l'apartat 6.2.g) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, les seus electròniques poden disposar de taulers d'anuncis per a la publicació electrònica d'actes i comunicacions. La seu electrònica de l'INAP proporciona la informació següent:

 

 

 

   Instituto Nacional de Administración Pública     Agencia Española de Protección de Datos     Boletín Oficial del Estado     Punto de Acceso General     Administración Electrónica