Intervenció-Tresoreria

Convocatòria i Resolucions

             Annexo I

 

Data de celebració d'examen 25 abril 2015

 

Primer exercici

Crides de lectures : Tribunal 1 Madrid - Promoció

- Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 1 Madrid - Lliure - Modificació en convocatòria -

- Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 2 Madrid - Promoció

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 2 Madrid - Lliure

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 3 Andalucía - Promoció 

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 3 Andalucía - Lliure Modificació en convocatòria - 

- Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 4 Canarias - Lliure

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 5 Cataluña - Promoció i Lliure (Relació d'aprovats)

Crides de lectures : Tribunal 6 País Vasco - Lliure

Relació d'aprovats

 

Preguntes d'exercici

Lliure

Promoció 

 

Segon exercici

Crides: Tribunal 1 Madrid

Relació d'aprovats

Crides: Tribunal 2 Madrid

Relació d'aprovats

Crides: Tribunal 3 Andalucía

Relació d'aprovats 

Crides: Tribunal 4 Canarias

Relació d'aprovats 

Crides: Tribunal 5 Cataluña

Crides: Tribunal 6 País Vasco

Relació d'aprovats

 

Terecer exercici

- TEXTOS LEGALS QUE PODEN CONSULTAR EN L'EXERCICI PRÀCTIC -

Data de celebració d'examen 15 noviembre 2015 a las 10.30h en penínula y 09.30h Illes Canàries (Lliure i Promoció)

 

Convocatòria Tribunal 1 Madrid

Relació d'aprovats

Convocatòria Tribunal 2 Madrid

Relació d'aprovats

Convocatòria Tribunal 3 Andalucía

Relació d'aprovats 

Convocatòria Tribunal 4 Canarias

Convocatòria Tribunal 5 Cataluña

Relació d'aprovats

Convocatòria Tribunal 6 País Vasco

Relació d'aprovats 

Preguntes d'exercici

Lliure i Promoció 

Exercici d'idiomes

Convocatòria Tribunal 1 Madrid

Convocatòria Tribunal 2 Madrid

Convocatòria Tribunal 3 Andalucía

Convocatòria Tribunal 5 Cataluña

Convocatòria Tribunal 6 País Vasco

 

Relació d'aprovats

(Pendent de rectificació d'errades)