Intervenció-Tresoreria

Convocatòria i Resolucions

Convocatòria HAP/2584/2015

Resolució (27/10/2016)

Ordre (03/11/2016)

Resolució (10/10/2016)

Resolució (18/05/2016)

Resolució (29/02/2016)

Annexo I

Resolució (24/01/2016)

 

Distribució d'opositors per aules:

Accés lliure

Promoció Interna

 

Primer exercici

Preguntes d'exercici:

Lliure

Promoció Interna

 

Crides de lectures : Tribunal 1

Lliure

- Relació d'aprovats. Nota  

 

Promoció Interna

- Relació d'aprovats. Nota

 

Crides de lectures : Tribunal 2

Lliure

- Relació d'aprovats. Nota

 

Promoció Interna

- Relació d'aprovats. Nota

 

Crides de lectures : Tribunal 3

Lliure

- Relació d'aprovats. Nota  

 

Promoció Interna

- Relació d'aprovats. Nota

 

Segon exercici

Crides: Tribunal 1 Madrid

- Relació d'aprovats

Crides: Tribunal 2 Madrid

- Relació d'aprovats

Crides: Tribunal 3 Madrid

- Relació d'aprovats

 

Exercici d'idiomes

Crides:Intervención-Tesourería, categoría de entrada, aula 1.5