Intervenció-Tresoreria

Convocatòria i Resolucions

Convocatòria HAP/1499/2016

Resolució 29/12/2016

Annexo I

Resolució 

Annexo I

Nota

Distribució d'opositors per aules

 

Primer exercici

Crides de lectures : Tribunal 1

Lliure

-Relació d'aprovats

Promoció interna

-Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 2

Lliure

-Relació d'aprovats.

Promoció interna

-Relació d'aprovats

 

Segon Exercici

LLIURE

Crides: Tribunal 1

-Relació d'aprovats.

Crides: Tribunal 2

-Relació d'aprovats.

 

PROMOCIÓ INTERNA

Tribunal 1.-

Relació d'aprovats

Tribunal 2.-

Relació d'aprovats

 

Tercer exercici

Tribunal 1.-

Relació d'aprovats

Tribunal 2.-

Relació d'aprovats

 

Prova complementària d'idiomes.- 4 de julio de 2017. 16 horas. Sede del Instituto Nacional de Administración Pública. Calle Atocha, nº 106.

Tribunal 1

Tribunal 2

 

Relació d'aprovats.