Portal de l'alumne

Aquest és un servei d'informació dirigit als alumnes dels cursos oferts per l'INAP.
 

     Accés al servei https://PortalAlumno.inap.es


La funcionalitat a què es podrà accedir mitjançant l'ús del certificat electrònic és la següent:

1. Consulta i actualització de les dades personals, laborals i acadèmiques de l'alumne:

Mitjançant aquesta funció l'alumne pot consultar i actualitzar les seves dades personals, laborables i acadèmiques existents a l'INAP. És d'especial importància mantenir convenientment actualitzat el correu electrònic ja que aquesta dada s'utilitzarà tant per a la realització de comunicacions destinades a l'alumne, com per a la seva posterior identificació en el procés de sol·licitud de cursos.

2. Consulta de l'expedient de l'alumne (cursos realitzats a l'INAP):

Aquesta funció s'encarrega de presentar la informació relativa als cursos realitzats per l'alumne a l'INAP.

3. Consulta i gestió de les sol·licituds a cursos realitzats per l'alumne:

Una vegada l'alumne hagi realitzat una sol·licitud a cursos de l'INAP podrà dur a terme la consulta d'aquesta sol·licitud, així com el seguiment del seu estat a través de tota la seva tramitació. De la mateixa manera, l'usuari podrà anular les sol·licituds realitzades o rebutjar cursos als quals hagi estat admès a través d'aquest servei.