Portal del formador

Aquest és un servei d'informació dirigit als formadors dels cursos oferts per l'INAP.
 

Accés al servei: https://PortalFormador.inap.es


La funcionalitat a què es pot accedir mitjançant l'ús del certificat electrònic és la següent:

1. Consulta i actualització de les dades personals, professionals i acadèmiques del tutor

Mitjançant aquesta funció és possible consultar i actualitzar les dades personals, laborables i acadèmiques existents a l'INAP. És d'especial importància mantenir convenientment actualitzat el correu electrònic i les dades bancàries.

2. Gestió de propostes

L'INAP, durant la planificació de les seves accions formatives, pot publicitar entre els formadors ja registrats aquelles accions per a les quals requereixi formadors. Mitjançant aquest servei és possible consultar quines accions formatives es troben en aquest estat i proposar-s'hi com a formador si es considera que les capacitats són les adequades per a la impartició d'una acció formativa concreta.