Portal FEDAP

Aquest portal ofereix els serveis següents:

  • Registre de promotors
  • Tramitació d'ajudes de formació per a l'ocupació de les administracions públiques, gestionades per l'INAP: sol·licitud de les ajudes, esmena de sol·licituds, adaptació, modificació i justificacions dels plans.
  • Gestió d'adhesions a plans de formació contínua

Accés al portal FEDAP