Secretaría, categoria d’entrada

Convocatòria i Resolucions

Convocatòria HAP/2581/2015

Resolució (27/10/2016)

Ordre (03/11/2016)

Resolució (10/10/2016)

Resolució (29/02/202016)

Annexo I

Resolució (24/01/2016)

 

Distribució d'opositors per aules :
Accés Lliure
Promoció interna

 

Primer exercici

Preguntes d'exercici:
Lliure
Promoció

 

Crides de lectures: Tribunal 1

Lliure

- Relació d'aprovats. Nota  

 

Promoció interna

- Relació d'aprovatsNota  

 

Crides de lectures: Tribunal 2

Lliure

- Relació d'aprovats. Nota  

 

Promoció interna

- Relació d'aprovatsNota  

 

Segon exercici

Crides: Tribunal 1 Madrid

Relació d'aprovats

Crides: Tribunal 2 Madrid

Relació d'aprovats

 

Tercer exercici

Data de celebració d'examen: 3 setembre 2016 a las 10.00h

 

Crides de lectures: Tribunal 1

LliureRelació d'aprovats. NotaNota 2 

Promoció internaRelació d'aprovats. Nota 

 

Crides de lectures: Tribunal 2

LliureRelació d'aprovats. Nota Nota 2

Promoció internaRelació d'aprovats. Nota 

Exercici d'idiomes

Crides:Secretaría, categoría de entrada, aula 2.5